Nu inviteres sårbare patienter til 3. stik

0
9

Fra i dag forventes personer med et svært nedsat immunforsvar at blive tilbudt en tredje dosis COVID-19 vaccine.

Patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede og patienter i dialyse eller med ondartede blod- og knoglemarvssygdomme. Det er nogle af de personer, der snart får tilbudt et tredje stik med COVID-19 vaccinen.

Patienterne får tilbuddet på grund af et svært nedsat immunforsvar, og vaccinen skal være med til at booste deres immunrespons.

Det er sygehusene, der på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vurderer hvem, der skal tilbydes et tredje stik. På Sydvestjysk Sygehus er man klar til at tage imod patienterne.

 

Invitation via e-Boks

’Alle, der er i målgruppen, vil fra i dag og de kommende dage modtage en invitation via e-Boks. Herefter kan de enten komme forbi vores vaccinationscenter til en drop-in-vaccination eller booke en tid til tredje stik,’ siger ledende overlæge på Sydvestjysk Sygehus Jens Jakob Herrche Petersen.

Man behøver altså ikke at kontakte egen læge for at få en invitation. Hvis man mod forventning ikke har hørt noget inden for de kommende par uger, kan man eventuelt kontakte den sygehusafdeling, hvor man normalt er tilknyttet.

Vaccinationen kommer til at foregå i vaccinationscentrene på Ørnevej og Randersvej. Om tredje dosis bliver med BioNTec-Pfizer eller Moderna afhænger af, hvilken vaccine man har fået andet stik med.

 

3. stik inden 9 måneder

Der skal i øvrigt gå mindst en måned fra andet til tredje stik og gerne maksimalt ni måneder eller hurtigst muligt derefter.

Patienter, der ikke har fået deres andet stik skal følge deres normale vaccinationsprogram.

Se den samlede liste over, hvilke personer med svært nedsat immunforsvar, der inviteres til revaccination mod COVID-19:

 

Revaccination mod COVID-19 af personer med svært nedsat immunforsvar

Sundhedsstyrelsen udsendte d. 30. august en retningslinje om 3. (og i sjældne tilfælde 4.) vaccination til en gruppe patienter med svært nedsat immunforsvar.

Det drejer sig om patienter med følgende sygdomme eller tilstande:

·         Akut leukæmi eller kronisk myeolomonocytær leukæmi

·         Myelodysplastisk syndrom

·         Kronisk lymfatisk leukæmi

·         Myelomatose

·         Lymfom

·         Myelofibrose

·         Aplastisk anæmi

·         T-celle large granular leukæmi

·         Allogent knoglemarvstransplanterede

·         Primær immundefekt

·         HIV-infektion med udtalt immundefekt (CD4 < 200)

·         Kræftsygdom med aktiv kemoterapi i 2021. Personer, som alene har modtaget stråleterapi eller anden aktiv anticancer-behandling er således ikke omfattet.

·         Behandling med et af følgende lægemidler i løbet af 2021:

o    Rituximab (behandling inden for 6 mdr. før 1. COVID-19 vaccinedosis)

o     Ocrelizumab (behandling inden for 6 mdr. før 1. COVID-19 vaccinedosis)

o    Alemtuzumab

o    ATG

o    Ciclosporin

o    Tacrolimus

o    Mycophenolat

o    Immunglobulin substitution

o    Sphingosin-1-phosphat receptor inhibitorer

·         Transplantation, herunder organtransplantation, knoglemarvstransplantation, stamcelletransplantation og kunstig hjertepumpe

·         Stamcelletransplantation. Der tilbydes et fuldt nyt vaccinationsregime, dvs. 2 doser mRNA-vaccine, til disse patienter 2-3 måneder efter stamcelletransplantationen

·         Hæmodialyse eller peritonealdialys

·         Særligt sårbare patienter med visse alvorlige reumatologiske lidelser, fx vaskulitis, sklerodermi eller Systemisk Lupus Erythematosus (efter individuel vurdering)

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Leave a Reply