Mikael vil hjælpe flere i arbejde

Efter at være ansat i et år er Mikael klar til, at hjælpe det offentlige og private med, at få flere mennesker i job indenfor transportbranchen – dette vil han gøre igennem sit arbejde ved Trafikskolen og med mere fokus på kompetencer.

I november 2020 blev Mikael Falck ansat ved Trafikskolen i Esbjerg. Det er hans formål igennem arbejdet, at skabe mere fokus omkring AMU kurser og de muligheder, som der er for alle. 

”AMU systemet er meget indviklet og det er en stor udfordring for mange, at finde rundt i reglerne indenfor AMU kurser og især de muligheder der er for ledige, lige nu, i 2021 – det vil jeg lave om på, så vi kan få flere i arbejde” fortæller Mikael. 

Mikael har i mange sammenhænge før hjulpet folk i arbejde, dette har været på forskellige plan. Han har både stået for ansættelse af personale ved tidligere arbejde, men allersenest har han haft sin egen virksomhed der hed studiemail, som var lavet til at give en nem mulighed for alle ledige og studerende der skulle søge arbejde og praktik, med en portal af CV-hjælp, gode råd til ansøgninger og en mailadresse der giver mening. 

6 ugers selvvalgt kursus er gået i glemmebogen

”Da jeg startede på Trafikskolen og skulle stå for både markedsføring og kommunikation, var min viden meget begrænsetindenfor denne branche. AMU-vejledningen og reglerne for AMU centre generelt er meget kringlet og der er ikke mange som kommunikerer det ud til den enkelte med et sprog der er til at forstå – det vil jeg lave om.” Fortæller Mikael. 

Mikael har løbende lavet en del videoer og kommunikation på, at der er 6 ugers selvvalgt kursus for ledige, som kan starte dagen efter man bliver ledig, på grund af en såkaldt positivliste. Mange borgere og virksomheder ved ikke, at et AMU kursus er blevet en mulighed for at få flere kompetencer og komme hurtigere i arbejde og der er rigtig mange virksomheder der råber efter, at dette bliver fortalt – fordi de mangler medarbejdere indenfor bestemte brancher, men det er som om, at ingen har hørt om dette og folk forbliver i stilstand som ledig. 

Selv som studerende eller pensionist har man mulighed for at tage et AMU kursus til nedsat pris og på den måde få studiejobs og weekendarbejde. 

Info-boks:

Under et AMU kursus har du mulighed for, at få VEU-godtgørelse. I 2021 er satsen for VEU-godtgørelse 120,54 kr. pr. time (4.460 kr. pr. uge).

Trafikskolens muligheder: 

Lastbilkørekort til 3780 kroner

Buskørekort til 3780 kroner

Taxakørekort til 1260 kroner

Flextrafik til 630 kroner

EU efteruddannelse til 630 kroner

Foto: Trafikskolen

Leave a Reply