Esbjerg Kommune modtager Brolæggerprisen 2021 for renoveringen af Kongensgade.

Foto: Esbjerg Kommune

På vegne af Brolæggerlauget under DI Dansk Byggeri overrakte oldermand, Claus Johnsen, Brolæggerprisen 2021 til Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

I konkurrence med belægninger på byens torv i Vejle og et projekt i Linnésgade og Rømersgade i København vandt Esbjerg Kommune årets Brolæggerpris.

Den fornemme hæder modtager kommunen for renoveringen af den centrale gågade, Kongensgade, som gennem seks år har gennemgået en stor forvandling i fem etaper. Gågaden blev senest renoveret i 1983, og efter 37 år står gaden nu igen flot og indbydende, ikke mindst fordi der er lagt et stort arbejde i belægningen i gaden.

Claus Johnsen, oldermand i Brolæggerlauget ønskede Esbjerg Kommune tillykke:

”Tillykke med Brolæggerprisen. Det kræver faglighed, det kræver dygtighed, sammenarbejde og planlægning med erhvervslivet og butikker. En byggeleder, der har overskud og er omstillingsparat. Og så man skal kunne sit håndværk og formå at omsætte bygherrens og arkitektens ønsker til et stykke arbejde, og det har Arkil-Stürup A/S formået. Og så skal der en Kongensgade til.”

Inspirationen til hele indretningen af gågaden er hentet fra Vadehavet. Belægningen i gaden skal ligne de strømribber, man møder i strandkanten, hvor vandet bølger frem og tilbage.

Ved at variere granitstenenes farve, størrelse, overflade og arbejde med belægningens fald kopieres naturens enestående mønstre. I sidegaderne er chausséstenene lagt i bølgeforbandt for at illustrere bølger langs strandkanten. Gule lysinstallationer forestiller ravklumper, som er skyllet op på stranden. På samme måde afspejler inventaret i gaden også vadehavstemaet med fx læhegn med marehalm og bølgebænke.

Kongensgadeprojektet var også indstillet til Brolæggerprisen i 2020, før projektet endnu var færdiggjort.

”Nomineringen ad flere omgange er jo i sig selv flot og det skylder vi Brolæggerlauget stor tak for. At lauget nu også har besluttet at sende prisen til Esbjerg, viser at dommerkomiteen kan se det unikke i gågademiljøet, som er skabt i Kongensgade. Intet andet sted finder man en belægning, hvor vandets organiske og levende former fortolkes i et unikt granitmønster i gaden. Belægningen kommer til live i et fint samspil med resten af byrummet”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Brolægggerlauget anerkendte sidst et projekt i Esbjerg med Brolæggerprisen i 2002 da renoveringen af Torvegade stod færdig. I krydsningen mellem Torvegade og Kongensgade, vil man fremover kunne finde de to Brolæggerpriser i belægningen, lagt med få skridts mellemrum.

Leave a Reply