Menneskehandel i Padborg

Tirsdag den 30. oktober gennemførte Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi og Arbejdstilsynet en aktion hos vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg, hvor 26 udenlandske chauffører boede under meget spartanske forhold.

Grafik: Yesbjerg/Adobe

I den forbindelse fulgte 22 filippinske og fire srilankanske chauffører frivilligt med myndighederne og forklarede om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gjaldt blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Politiet arbejder i forbindelse med sagen sammen med Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, og CMM har selvstændigt haft samtaler med hver af de 26 chauffører.

Menneskehandel?
Det centrale omdrejningspunkt for politiets efterforskning og CMM’s undersøgelse er, hvorvidt der er tale om menneskehandel. 

De to myndigheders udgangspunkter er dog meget forskellige.

For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven.

Menneskehandel er forbudt i Danmark i henhold til straffelovens § 262a. Når der er tale om en straffesag, skal politiets efterforskning afklare, om indholdet i § 262a kan være overtrådt. Det er så efterfølgende anklagemyndighedens afgørelse, hvorvidt der på baggrund af politiets efterforskning skal rejses tiltale for overtrædelse af § 262a. 

Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted. Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

Facetterne kan for eksempel være, at personer er rekrutteret, transporteret og huset af arbejdsgiver, typisk under kummerlige forhold. Metoderne til rekruttering kan for eksempel være bedrag, udnyttelse af sårbarhed eller anden utilbørlig fremgangsmåde. Og formålet er typisk at udnytte personer økonomisk.

Vurderer centret, at der er tale om menneskehandel, har personerne ret til at modtage hjælp i form af indkvartering, beskyttelse, lægehjælp og støtte til at vende tilbage til deres hjemlande.

Menneskehandel i henhold til FN-protokol
Center mod Menneskehandel vurderer på baggrund af sine interview, at de 26 filippinske og srilankanske chauffører har været udsat for menneskehandel i forbindelse med deres ansættelse i vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg.

– Det er på baggrund af samtalerne med chaufførerne CMM’s faglige vurdering, at der er indikationer på menneskehandel til stede i sagen, oplyser leder Trine Ingemansen fra Center mod Menneskehandel. 

CMM kan ikke komme ind på de nærmere forhold i de enkelte interview, der ligger til grund for vurderingen, da samtalerne med de enkelte personer er underlagt tavshedspligt. Men centret understreger, at vurderingerne et sket ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol.

CMM har samarbejdet med politiet, den filippinske ambassade, 3F og den danske ngo AmiAmi i sagen.

Politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi peger på, at Center mod Menneskehandels vurdering kommer til at indgå i politiets efterforskning af sagen. Men da der er forskel på CMM’s vurdering af menneskehandel, og de krav, der stilles til en overtrædelse af straffelovens § 262a, er CMM’s vurdering ikke tilstrækkelig i forhold til politiets efterforskning af straffesagen.

Politiets efterforskning er fortsat i gang, og der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses nærmere fra efterforskningen.

Leave a Reply