Lykkehaver og langsomhed

På arealer omkring skolerne i Urbandistriktet dukker der i disse uger lykkehaver op. Tanker og tegninger på små brikker, der hænger i træerne og rummer glæde. De er lavet af førskoleeleverne på Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole og Danmarksgades Skole i forbindelse med indsatsen KUNST FOR LIVET, der er igangsat af Esbjerg Kunstmuseum. Samarbejderne var planlagt længe før corona-krisen lagde både skoler og museet øde, og lukke-ugerne er blevet brugt på at gentænke forløbene, så de nu kan gennemføres ude i skolernes grønne omgivelser.

Museets kunstformidler Diana Boholm har i første omgang pakket Asger Jorns maleri Lykkens Have (en reproduktion), og er draget ud til skolerne. Billedet giver stof til gode samtaler, nye tanker og inspiration til det praktiske arbejde. Børnene maler egne billeder ved at arbejde frit videre på et udnsit af Jorns maleri, og de skaber brikker med tegninger og udsagn om, hvad der gør dem glade – søvn, familie, is, venner, cykelture og meget andet. Brikkerne bliver hængt op i træerne, og på den måde sætter børnene deres præg på stedet og skaber deres egen lykkens have.

Mange af børnene har været på kunstmuseet med børnehaven, og det er en stor glæde at opleve, hvor meget de husker om kunstværkerne og de idéer, de fik dengang. En grundtanke i indsatsen KUNST FOR LIVET er, at nærkontakt med billedkunst skal bidrage til en tryg overgang mellem dagtilbud og skole. Samtidig udgør kunsten selve forløbenes råstof. I år har overgangen fra børnehave til førskole været meget usædvanlig, og kunstmuseet er tilmed lukket lige nu. At kunstoplevelserne alligevel er så markant til stede i børnenes bevidsthed, demonstrerer forløbenes styrke.

Jo flere børn, der ser Asger Jorns værk, jo flere fine tanker og overvejelser dukker der op. Og jo længere tid vi kigger, jo mere ser vi. Kunsten tilbyder et langsomt rum, hvor tingene åbner sig, når vi giver os tid. Det er tydeligt, at børnene nyder at kunne fordybe sig og dele de tanker, som kunsten sætter igang. Og det er særlig vigtigt i en tid, hvor der er stort fokus på sundhed og sikkerhed, nye omgivelser og nye voksne. (Diana Boholm)

Forløbene fortsætter indtil sommerferien. Nye kunstværker fra Esbjerg Kunstmuseums samling vil komme på tur, og nye ideér vil udfolde sig.

Leave a Reply