Kvaglund og Østerbyen er også inviteret med til en anderledes ”fællesspisning” og 485 beboere har allerede meldt sig til.

Foto: Bydelsprojekt 3i1

Bydelsprojekt 3i1 inviterer sammen med Kvaglund Kirke, Platformen, Medvind i Østerbyen og andre lokale aktører til fælles spisning – hver for sig.

Fællesspisning er en del af Danmark Spiser Sammen, som er et initiativ fra Folkebevægelsen Mod Ensomhed. 

Bydelsprojekt 3i1 har de sidste par år sammen med lokale aktører deltaget i ”Danmark Spiser Sammen”. Arrangementet har været en stor succes med børn og voksne, som medbragte og nød mad hele Verden. 

P.g.a. Corona krisen har initiativtagerne tænkt anderledes i år. Beboere inviteres til at komme og hente mad, som tages med hjem. 

Maden leveres af Latakia Grill i Kvaglund og Marina Trafikbar på Esbjerg Havn. Frivillige og medarbejdere uddeler de portionsanrettede menuer frapavillioner i lokalområdet.

Hvis beboere ikke selv kan hente maden – så kommer de frivillige gerne forbi med den. 

Initiativtagerne bag fællesspisningen vil gerne benytte lejligheden til at sende en kærlig hilsen til alle beboerne i boligområderne. 

Fællesspisningen er for beboere på Stengårdsvej, i Kvaglund og i Østerbyen, som har modtaget en invitation i deres postkasse omdelt af Kvaglund Idrætsforenings U16 fodboldpiger.

Leave a Reply