Af: Sarah Nørris, byrådsmedlem for Enhedslisten

I sommerens løb har der i medierne været fokus på hvilken pleje og omsorg vi byder vores ældre medborgere nu og ikke mindst i fremtiden. Et forslag gik på, at vi skal videoovervåge vores demente plejehjemsbeboere mens de sover. Det fremstår temmelig uklart for mig hvad en sådan overvågning skal gøre godt for. Hvis det vurderes at beboeren skal tilses om natten, har jeg svært ved at se hvordan dette tilsyn kan ske via en skærm.

Tanken med at tilse beboerne om natten må da være, at der skal kunne reageres fra personalets side, såfremt situationen kræver det. Skal der så sidde en Social- & Sundhedsassistent (eller hjælper) og kikke på disse video-billeder uafbrudt? Nej vel. For det første er det godt nok et kedeligt job, for det andet kunne vedkommende assistent eller hjælper udrette en del andre arbejdsopgaver samtidig med at han/hun med jævne mellemrum listede ind og kikkede til de sovende beboere – ganske som det (burde) foregår i dag. Det var da en langt bedre løsning, at ansætte flere i nattevagterne så der rent faktisk er tid til alle opgaverne. Og her kommer jeg så til den anden historie, nemlig kommunens mangel på uddannede i plejesektoren. Det er svært at rekruttere til området og det er svært at fastholde eleverne på uddannelsen. Det tror da pokker med de arbejdsvilkår de bydes. Én ting er, at det til tider er hårdt fysisk arbejde. En helt anden ting er ringeagtelsen for denne type job. Der er et mundheld der hedder, at man skal høre meget før ørerne falder af.

Og vi ved jo alle godt, at ørerne ikke falder af uanset hvor meget sludder vi hører. Men her nærmer vi os altså. De mennesker der vælger at arbejde med vores ældre medborgere er helt igennem fantastiske. De gør det absolut ikke for lønnens skyld. De gør det heller ikke fordi det giver prestige. Nej, de gør det fordi de godt kan lide arbejdet. Og de ældre. Fordi de synes det er vigtigt. Heldigvis for det. Så måske vi skulle spørge dem, hvordan vi får flere til at uddanne sig og blive på uddannelsen.
Måske vi skulle spørge dem, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt for vores borgere samtidig med at de ansatte kan holde til arbejdet. Og måske vi skulle give dem et stort klap på skulderen (og noget mere i lønningsposen) og sige: tusind tak for dig!

Leave a Reply