DENNIS KRISTENSEN HAR SEJRET AF HELVEDE TIL

Tak til alle de SOSU’er, som er engageret og omsorgsfulde overfor landets ældre og hjælpeløse borgerne.
Det er en fornøjelse, når man som læge oplever SOSU’er, der kender sin borger og udvise dem omsorg og kærlighed. Desværre oplever jeg også SOSU’er der ikke opfylder deres rolle. Der bliver ringet efter lægen, selvom de ikke har sat sig ind i borgerens situation.
Nogle SOSU’er kan ikke svare på simpel spørgsmål ang. patientens tilstand.
Er patienten dement? Hvor længe har patienten haft de symptomer, som lægen nu skal komme akut og tilse? Har patienten kastet op i dag ?

Man taler meget om SOSU’ers store ansvar, men ansvaret er blevet dem frataget forlængst. SOSU’ hjælper må ikke tage BT eller undersøge en urin for blærebetændelse (stikke en papirstrimmel i urinprøven og se om den skifter farve).
Beder en ældre patient om en Panodil, så må SOSU’en ikke åbne pilledåsen og give panodilen til patienten. Lægen skal først kontaktes. I bund og grund en umyndiggørelse af borgeren. SOSU’er har 70 % flere anmeldelser af mindre arbejdsskader, end andre faggrupper. Ofte løfte -og vridsmerter. Smågener, som i andre brancher, næppe ville blive anmeldt. FOA medlemmer må ikke afhjælpe faldende borger, så de slår sig mindre. SOSU`er må heller ikke hjælpe personer op på bækken eller lignende. Borgers hjem invaderes derfor af store hjælpemaskiner for at skåne FOA medlemmer og der stilles krav til Borgere om total rygestop, da lugten genere.
Det, der gør en SOSU dygtig er om hun er kærlig og engageret, ikke om hun er uddannet, har været på kursus eller har høj anciennitet. Når jeg bliver gammel, vil jeg hellere have en kærlig ufaglært hjemmehjælper til at passe mig end et FOA medlem.

Dennis Kristensen skal passe på han ikke sejre sig ihjel.

Af Marianne Mørk Mathiessen

Leave a Reply