I 2017 viste Esbjerg Kunstmuseum udstillingsprojektet Hello Darkness, hvor den prisbelønnede kunstner Tina Maria Nielsen præsenterede ældre og nye værker.

Foto: Esbjerg museum

Nu har Slots-og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet efter ansøgning muliggjort erhvervelsen af hele fem værker fra Tina Maria Nielsens udstilling.
Museets samling tæller således nu Double Blind(2017), Tilbage til Tomten (2009), Stream (2016), Alle mister noget ingen kan erstatte (2008) og Værk/sted (2006).
Fælles for de fem værker er, at de alle er afstøbninger – afstøbninger af hverdagsobjekter og genstande fra kunstnerens eget atelier.
Der er tale om tilsyneladende fravalgte og ligegyldige ting som for eksempel et slidt bambusrullegardin og en delvist ødelagt æblekasse, der møjsommeligt er genskabt i gips, fiberbeton og bronze.
Dermed giver hun os et helt nyt blik på det, vi troede, vi enten kendte eller ikke behøvede at ofre opmærksomhed.
Ny Carlsbergfondet har ligeledes skænket museet Thorbjørn Laustens store lysværk RUM fra 2017. Siden har kunstneren selv doneret en lang række arbejder på papir til samlingen.

Museet har desuden netop modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om støtte til erhvervelsen af tre værker af kunstneren Jytte Høy: Det ternede fællesskab(2003), Familieportræt(2016) og UT(1997).
I foråret og sommeren 2019 præsenterer Esbjerg Kunstmuseum en stor re-trospektiv udstilling med Høys arbejder, hvor de tre værker vil indgå.

Museet er afhængig af støtte fra eksterne fonde, da de offentlige tilskud er vigende. Det beløb, museet selv kan afsætte til erhvervelser, er derfor også faldende. Vi ønsker at takke de nævnte bidragsydere samt alle andre, der i årets løb har givet en helt nødvendig støtte til museets arbejde.

Leave a Reply