Idrætsforeninger flytter ind i folkeskolen

0
299

Nyt samarbejde mellem skoler og foreninger skal styrke glæden ved idræt og bygge bro til foreningslivet.Tennis er blandt de aktiviteter, som eleverne på Fourfeldtskolen Bohr, Spangsbjergsskolen Cosmos og Ansgarskolen Vadehav kan prøve kræfter med i mødet med foreningerne.

Foto: Privat.

Motion, fællesskab og glæden ved at bevæge sig er i fokus, når eleverne i 1. – 9. klasse på Fourfeldtskolen Bohr, Spangsbjergsskolen Cosmos og Ansgarskolen Vadehav frem til skolernes motionsdag i uge 41 kan prøve kræfter med en række idrætsgrene, blandt andet tennis, atletik, cricket og fodbold.

Bag tilbuddet står lokale foreninger i samarbejde med Esbjerg Kommune, Esbjerg Idrætsråd, Talentidrætsrådet og selvfølgelig skolerne. Idrætsaktiviteterne bliver for en periode en del af skolernes hverdag, og målet er at bakke op om elevernes glæde ved at bevæge sig og samtidig gøre dem nysgerrige på foreningernes forskellige idrætsgrene og aktiviteter.

– Man bliver sund og glad af at bevæge sig og være en del af et fællesskab, og som Bevæg dig for livet-kommune arbejder vi for, at flest muligt får den mulighed. Derfor er vi glade for, at vi i samarbejde med foreningerne kan tilbyde eleverne på i første omgang tre skoler at kaste sig ud i forskellige idrætsformer, så de oplever, hvordan og hvor de kan dyrke dem sammen med andre. Vi håber, vi kan se, at det giver dem mod på mere, og så er det meningen, at vi på sigt udvider ordningen, så alle skoler kan være med, siger formanden for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Jakob Lose, og formanden for Børn & Skoleudvalget, Diana Mose Olsen.

Pilotprojekt

Samarbejdet mellem de tre skoler og foreningerne er et pilotprojekt, som skal teste forskellige modeller for, hvordan foreningerne kan involvere børn i bevægelse på skolerne. Udgangspunktet er, hvad der er oplagt og attraktivt for de enkelte skoler og foreninger.

– For os som folkeskole ser vi samarbejdet med foreningslivet som en væsentlig og understøttende del af børnenes faglige og sociale udvikling, siger pædagogisk leder på Fourfeldtskolen, Henrik Fribæk, og han fortsætter:

– Dette pilotprojekt støtter på fantastisk vis op omkring skolens tanker ind i den åbne skole, i bevægelse og i en styrkelse af fællesskaberne i en klasse. Da koblingen til de enkelte foreninger strækker sig over flere seancer, skaber dette projekt netop en stor mulighed for at sætte et aftryk, som flytter noget, såvel for eleverne som for foreningerne. Og når jeg taler med de deltagende undervisere i projektet, er begejstringen ligeledes meget stor. De oplever en enorm glæde og et stort engagement fra eleverne og de deltagende foreninger.   

I foreningslivet ser man frem til samarbejdet, som også skal være med til at styrke mulighederne for at tiltrække nye medlemmer og frivillige.

– I Esbjerg Cricketklub er vi meget glade for at være en del af projektet. Det giver god mening, at børnene bliver bredt introduceret til foreningslivet, og vi vil selvfølgelig gerne have mere opmærksomhed omkring vores sport. Som forening er det let for os at være med, da vi ikke selv har skullet stå for planlægningen og kontakten til skolerne. Samtidig samarbejder vi med skoler og lærere, som selv har valgt at være med i projektet, og vi er heldige at have unge trænere, der har mulighed for at træde til, siger Kathrine Brock-Nielsen, Esbjerg Cricket Klub.

Projektet har fået støtte fra Claus Sørensen Fonden, så skoleklasserne kan få aktivitetspakker med bl.a. bats og bolde, som de kan bruge i frikvartererne.

Leave a Reply