Mindst 200 koncerter om året for flere end 40.000 gæster. Det er ambitionen for et nyt rytmisk spillested i Danmarks femtestørste by. Esbjerg Kommune sender nu opgaven i udbud, så det forhåbentlig hen i september står klart, hvem der igen skal få musikken til at spille i de ikoniske bygninger i Gasværksgade.

Det er i den velkendte bygning i Gasværksgade, at der nu kan bydes ind på etablering og drift af et nyt rytmisk spillested. Kommunen ejer stedet og vil derfor indgå en driftsaftale med en ny aktør.

Esbjerg Kommune er nu klar til at sende opgaven med at skabe et nyt rytmisk spillested i udbud, så interesserede aktører kan byde ind med konkrete planer og visioner. Det har Kultur & Fritidsudvalget netop besluttet på et ekstraordinært møde.

I beskrivelsen af udbuddet står det klart, at Esbjerg Kommune forholder sig åbent over for mulighederne, så forskellige modeller kan komme i spil, når der skal sættes gang i et nyt spillested efter Tobakkens konkurs. Det betyder, at det kan være en forening, en selvejende institution, en fond eller en privat virksomhed, der får opgaven.

Bakke op om oplevelser og kultur

På forhånd har Esbjerg Kommune defineret nogle rammer, som potentielle bud skal leve op til. Blandt andet er det en klar ambition, at et nyt rytmisk spillested skal afvikle mindst 200 koncerter om året for flere end 40.000 gæster. Samtidig ønsker kommunen at styrke fokus på musikkens lokale vækstlag og de unges kultur, så spillestedet bakker op om den nye kurs for Esbjerg, hvor oplevelser og kultur skal skabe endnu mere liv i byen. Det er også målet at løfte samarbejdet med andre kulturbrugere, så de i højere grad kan få gavn af lokaler og faciliteter på spillestedet.

God proces i konstruktiv ånd

Formanden for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose, er glad for, at processen skrider godt fremad i en konstruktiv ånd, hvor blandt andre musikere og koncertgængere har bidraget med gode ideer og overvejelser undervejs.

”Vi ser alle frem til at få gang i musikken i Gasværksgade igen, og det er et stort skridt på vejen, at vi nu sender opgaven i udbud. Forhåbentlig får vi spændende og kreative bud ind med stærke visioner for et nyt rytmisk spillested og kulturhus, der kan samle folk til koncerter og gode oplevelser. Det er afgørende for byens musikalske og kulturelle udvikling og aftryk at have sådan et sted, og det er vi heldigvis godt på vej til at få igen,” siger formanden for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose.        

Redegøre for organisation og administration

I de konkrete bud er det et krav, at der bliver gjort rede for et nyt spillesteds organisering og administration, så kommunen på forhånd får et grundigt indblik i strukturen omkring f.eks. fordeling af roller, bestyrelse og styring af økonomien.

Esbjerg Kommune skal have buddene på den fremtidige drift af et nyt rytmisk spillested senest den 21. august. Derefter bliver der holdt dialogmøder med de bedst kvalificerede aktører, inden Kultur & Fritidsudvalget forventer at træffe en afgørelse den 18. september, så arbejdet frem mod åbningen af et nyt rytmisk spillested kan fortsætte.

Beskrivelsen af udbuddet kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside i løbet af uge 26.

Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply