Hvad skal friluftslivet i Esbjerg Kommune kunne?

Tirsdag den 5. oktoberinviterer Esbjerg Kommune til borgermøde om den nye Sektorplan for park, skov og friluftsliv. Alle er velkomne, når planens foreløbige indhold præsenteres. Senere inviteres der til møder i Ribe og Bramming.

De første workshops om Sektorplanen for park, skov og friluftsliv blev afholdt som digitale møder på grund af corona. Over 90 deltagere var med ved skærmen i foråret. Næste møde bliver afholdt med fysisk fremmøde den 5. oktober i Blue Water Dokken fra kl. 16.30, hvor alle kan få et indblik i planens indhold. Der planlægges lignende møder i både Ribe og Bramming.

Sektorplanen indeholder mål, succeskriterier og principper for udvikling af de offentlige parker, grønne områder og for skoven. Planen tager også stilling til, hvordan friluftslivet kan styrkes til glæde for alle, der vil bruge tid udendørs.

Med planen vil Esbjerg Kommune forbedre de grønne værdier for både planter, dyr og mennesker. Det skal ske via fem konkrete indsatsområder: bæredygtige byer, biodiversitet, sundhed, friluftsliv og klima.

”Man kan tale om skæbnens ironi, når nu vi måtte rykke de grønne workshops og gøre dem digitale pga. corona, mens vi i samme periode oplevede, at mange flere brugte de grønne områder. Parker og skove blev for mange et åndehul under tiden med corona, og den øgede aktivitet kan måske inspirere flere til at interessere sig for, hvordan vores parker, naturområder og grønne udflugtsmål udvikler sig. Udgangspunktet for planen er, at vi skal passe på de grønne oaser og udvikle dem, så vi opnår gode rammer for fritidsaktiviteter og friluftsliv, en høj biodiversitet og at vores byer er grønne og gode at bo i,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, der glæder sig over, at planens indhold nu skal fremlægges i Esbjerg, Ribe og Bramming.

Nærheden til et grønt område afspejles fx i et konkret mål i planen om, at i 2030 har alle borgere i Esbjerg, Ribe og Bramming højst 300 meter fra deres bolig til en park, et rekreativt byrum eller et grønt område.

Sektorplanen vil desuden komme til at indeholde et handlingskatalog med fem nedslag og 10 visionsskitser, der skal visualisere, hvordan mål, anbefalinger og udviklingsønsker kan omsættes til konkrete tiltag, der med det samme eller på sigt kan føres ud i livet.

Alle er velkomne i Blue Water Dokken fra kl. 16.30 i mødelokale 1-3 tirsdag den 5. oktober. Tilmelding på vejogpark@esbjerg.dk senest den 30. september 2021.

Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply