Hjælp politiet med at forebygge færdselsuheld i Esbjerg

0
535

Størstedelen af de trafikskadede kontakter ikke politiet

To ud af tre borgere, der er kommet til skade i et færdselsuheld i Syd- og Sønderjylland, har ikke været i kontakt med politiet. Det giver huller i vejmyndighedernes viden om vejstrækninger, hvor der kan være problemer.

To tredjedele af de, der er kommet til skade i et færdselsuheld i Syd- og Sønderjyllands politikreds, har ikke været i kontakt med politiet i forbindelse med uheldet. Derfor har vejmyndighederne tidligere heller ikke kunnet bruge uheldene til at sikre vejstrækningerne bedre.

Det viser rapporten fra et to-årigt projekt, som Syd- og Sønderjyllands Politi har stået i spidsen for i samarbejde med politikredsens kommuner

Det er skadestuerne på sygehusene i Esbjerg, Aabenraa og Kolding, der har indsamlet data gennem interviews med patienter, der er blevet behandlet på skadestuen efter et færdselsuheld sket efter den 1. oktober 2017. Patienterne er anonyme.

På et kredsrådsmøde, hvor kommuner og politi deltager, har kommunerne netop givet tilsagn om at lade projektet køre videre.

Bedre forebyggelse

De oplysninger, de uheldige trafikanter giver, kan give kommunerne helt nye muligheder for at forebygge af ulykker. 
Skadestuerne registrerer nemlig dels markant flere færdselsuheld end de, der bliver anmeldt til politiet. Og dels beskriver patienterne mange flere detaljer om uheldene og årsagerne til dem.

På den måde kan kommunerne og politiet sætte ind med mere effektive og ofte også billigere forebyggelse af færdselsuheld. 

1.426 uheld

I de to år, projektet har kørt, har de tre skadestuer registreret 1.426 uheld og 1.589 tilskadekomne. 66 procent af de tilskadekomne har svaret ”nej” eller ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt politiet har været kontaktet i forbindelse med uheldet.

  • 82 procent af de tilskadekomne cyklister har ikke haft kontakt med politiet.
  • 41 procent af de tilskadekomne fra personbiler har ikke haft kontakt med politiet.
  • De 11-20-årige udgør 28 procent af de tilskadekomne.
  • De 21-30-årige udgør 20 procent af de tilskadekomne.

Se også tabellerne nederst

Undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser, der også har vist, at skadestuerne får kendskab til langt flere tilskadekomne, end politiet gør.

Vejen kommune har for eksempel kunnet udpege to nye sorte pletter på vejnettet på baggrund af de indsamlede oplysninger.

Alle oplysninger hjælper til at tegne et billede af, hvor, hvordan og hvorfor trafikanterne bliver kvæstet, så både de menneskelige og de økonomiske omkostninger kan skæres ned. De menneskelige kan ikke måles. De økonomiske ligger på gennemsnitligt omkring 600.000 kr. for hver personskade, der registreres af politiet.

Mediernes kontaktperson er vicepolitiinspektør Chr. Østergård, Forebyggelsessektionen.

Tabel: Uheld fordelt på aldersgrupper

Tabel: Uheld fordelt på uheldssituation, vises i antal og i procentUheldssituation Total I % Eneuheld55239% Ligeud kørende på samme vej og med samme kurs35525% Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning14710% Krydsende køretøjer uden svingning987%
 Kørende på krydsende veje med svingning967%
 Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning504% Ligeud kørende på samme vej med modsat kurs43
3%
 Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen32
2%
 Fodgængeruheld32
2%
 Påkørsel af parkeret køretøj21 1%
 Total1.426100%

Kilde: Skadestuedata

Tabel: Tilskadekomne fordelt på transporttyper med mere end 20 tilskadekomne Tilskadekomnes transport Total I %Personbil76848%Cykel51032% Knallert-30

1047% Knallert-4542 3% Ikke udfyldt37  2% Motorcykel35 2% Fodgænger26 2%Andre transporttyper67  4%  Total1.589  100% 

Kilde: Skadestuedata

Leave a Reply