Den 1.550 kg tunge og knap 5½ meter lange grindehval, der strandede i Skagen, blev dissekeret på Fiskeri- og Søfartsmuseet under stor bevågenhed af både presse og gæster.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Umiddelbart lignede det en ældre hval, som meget vel kunne være død af alderdom. Udefra var der ingen tegn på, at noget unaturligt var hændt. Det indtryk skulle dog ændre sig – for hvalen gemte på en tragisk hemmelighed.
Vi undersøger hvordan den døde
I dagene op til dissektionen havde mange lagt vejen forbi for at se hvalen, mens den stadig var hel.
Spørgsmålet der gik igen var oftest hvordan den døde. Det er et centralt spørgsmål, som kun kan besvares ved at sammenholde alle de fund der gøres under obduktion, dissektion og det efterfølgende laboratoriearbejde. I dette tilfælde skulle selve dissektionen dog afsløre fundet af omfattende kranieskader.

Sådan foregik det
Igennem dagen fik både børn og voksne mulighed for at komme helt tæt på den lugtende men spændende proces. Fiskeri- og Søfartsmuseet fik under dissektionen udtaget en lang række videnskabelige prøver, hvoraf en del sendes til forskellige forskningsinstitutioner rundt omkring i Danmark.

Det umiddelbare indtryk af hvalen var et velnæret og sundt dyr med et fornuftigt spæklag og ingen ydre tegn på en dødsårsag. Heller ikke dyrets organer viste umiddelbare tegn på sygdom og i maven fandtes intet plastik, men udelukkende rester af fiskeben fra dyrets sidste måltid. 

Kollision mellem hval og skib?
Billedet ændrede sig dog da dissektionsteamet kom ind til dyrets skelet. Her viste det sig at kraniet, samt mindst en ryghvirvel, var totalt knust. Der er ingen tvivl om, at der har været voldsomme kræfter i spil for at skabe så omfattende skader på skelettet i så stort et dyr.

“Lige nu hælder vi mest til at grindehvalen må være kollideret med et stort skib – men om dette er sket da dyret var i live eller efter det allerede var dødt, ved vi ikke med sikkerhed.” lyder det fra udstillingschef og konservator Joakim Engel, som sammen med den naturhistoriske inspektør Charlotte Bie Thøstesen, dyrlæge Aage Alstrup fra Aarhus Universitet og et team af formidlere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet varetog dissektionen.

Vi vil forsøge at få retsmedicinsk hjælp til at afklare spørgsmålet om, hvordan grindehvalen endte sine dage.

Fakta:

Art: Langluffet grindehval (Globicephala melas)
Udbredelse: Nordatlanten og vestlige dele af middelhavet
Længde: 546 cm
Vægt: 1.550 kg
Hjerte vægt: 4.9 kg
Køn: Han
Alder: Endnu ukendt – men formodentligt et ældre dyr. Tænderne vil give os en endelig aldersbestemmelse
Dødsårsag: Endnu ukendt – men sandsynligvis kollision med stort fartøj

Leave a Reply