Politiet har fået anmeldelser om 62 indbrud i boliger i politikredsen fra og med den 20. december og til nu. Det er 62 for mange. Så nabohjælp.dk, tænd og sluk-ure, fake-tv, rod i stuen og indbrudshæmmende vinduer m.m. er forslaget fra politiet.

Foto/Statistik: Politiet

Oversigt over indbrud i boliger 2018

Opgørelse over antal anmeldte indbrud i bolig (villa, lejlighed, værelse og landejendom) registreret efter anmeldelsestidspunkt.

Tallene opgøres hver dag kl. 06.00 og dækker det foregående døgn (fra midnat til midnat) – og offentliggøres første gang den 24. december og sidste gang den 27. december (for døgnet den 26. december). Der tages forbehold for efteranmeldelser og efteropdateringer (f.eks. kan et indbrud være sket den 24.12 og først blive anmeldt den 26.12)

I politiet opgøres et juleår fast som perioden fra 20. december til 3. januar.

Oversigt over indbrud i boliger 2017

Opgørelse over antal anmeldte indbrud i bolig (villa, lejlighed, værelse og landejendom) registreret efter anmeldelsestidspunkt. Tallene dækker et døgn (fra midnat til midnat).

Der tages forbehold for efteranmeldelser og efteropdateringer mht. tal for 2018 (f.eks. kan et indbrud være sket den 24/12 (gerningstidspunkt) men først være anmeldt den 26/12 (anmeldelsestidspunkt).

Leave a Reply