Vi kunne redde knap halvdelen af alle trafikdræbte, hvis alle overholdt fartgrænserne eller kørte efter forholdene.

Derfor vil Esbjerg Kommune nu sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at sætte farten ned.

Foto: Esbjerg kommune

Der bliver kørt for stærkt på de danske veje, og det fører hvert år til tragiske ulykker, hvor personer mister førligheden eller i værste fald livet. I 47 procent af dødsulykkerne i 2018 var hastigheden en medvirkende faktor, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet. Enten kørte trafikanterne for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen eller hurtigere end de burde for eksempel på grund af vejens forløb eller vejret.

I en undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2018, siger 30% af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

Og det er et problem. For det er ikke kun de meget høje hastighedsoverskridelser, der giver ulykker på vejene. I 62% af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t. Så de små fartoverskridelser koster altså også mange liv.

 

“Det kan være svært at forstå, hvorfor selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade. Mange bilister kører på erfaringen og har ikke tidligere oplevet, at farten i sig selv er en trussel for trafiksikkerheden. Men den dag de pludselig skal bremse op, fordi der sker noget uventet, har hastigheden afgørende betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorligt udfaldet bliver,” siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.

Farten skaber utryghed

For høj fart er ikke alene farlig, men skaber også utryghed blandt de familier, der bor ved veje, hvor der bliver kørt for stærkt. Derfor modtager mange kommuner og politiet hvert år henvendelser fra borgere, som er utrygge og ønsker fartsænkende tiltag på deres vej eller et besøg af politiets fotovogne.

For at styrke indsatsen mod problemet med for høj fart er Esbjerg Kommune gået med i den landsdækkende kampagne “Sænk farten før det er for sent” i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

 

“Problematikken er desværre velkendt. Hastighedsgrænsen overskrides ofte, og folk i lokalområderne er bekymrede for trafiksikkerheden. Derfor opsætter vi 85 kampagneskilte på kommunens vejnet. Skiltene skal få bilisterne til at tjekke speedometeret en ekstra gang og lette foden fra speederen”, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget.

Se den aktuelle kampagne “Sænk Farten – bare lidt” her: https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten

Fartulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger, som er forbundet med, at en person mister livet eller førligheden i en trafikulykke, har ulykkerne også store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hvert år koster ulykker i trafikken samfundet mere end 17 milliarder kroner, viser tal fra Transport DTU. En stor andel af de udgifter lander hos kommunerne.

 

Fakta:

Hvor mange meter skal du bruge på at bremse, og hvor sker fartulykkerne? Se mere på Rådet for Sikker Trafiks temaside om farten på vejene:

www.sikkertrafik.dk/fart

Dræbte pr. politikreds i fartulykker i årene 2012-2017 (minus 2016):

I perioden 2012 til 2017 (2016 undtaget) blev 416 dræbt i ulykker med for høj hastighed på de danske veje (kilde: Vejdirektoratet):

– Bornholm: 6

– Fyn: 25

– Københavns Vestegn: 15

– København: 18

– Midt- og Vestjylland: 90

– Midt- og Vestsjælland: 39

– Nordjylland: 38

– Nordsjælland: 27

– Syd- og Sønderjylland: 28

– Sydsjælland: 39

– Sydøstjylland: 40

– Østjylland: 51

– I alt: 416

 

Leave a Reply