Arkitektkonkurrencen er i gang

0
1289

Tre konkurrenceteams skal komme med forslag til en helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg.

Skitse: Esbjerg Kommune

Onsdag den 28. august lød det officielle startskud til parallelkonkurrencen, som skal munde ud i en helhedsplan for banegårdsområdet i Jernbanegade, en del af Norgesgade, en del af Nørregade til og med Museumspladsen i Esbjerg. Ved kickoff-arrangementet blev de tre konkurrerende arkitektteams præsenteret for det omfattende konkurrenceprogram, som er et produkt af to workshops med interessenter og beboere og en vision for konkurrenceområdet.

 

20 forskellige teams ønskede at deltage i konkurrencen, men efter en prækvalifikationsrunde får tre meget kompetente teams lov til at arbejde videre med opgaven. De tre teams består af et hold af bidragsydere, og de enkelte teams er opkaldt efter hovedrådgiveren: team Holscher Nordberg, team Tegnestuen Vandkunsten og team Cobe.

 

Det endelige resultat skal være en kvalificeret helhedsplan, som fortsætter den forandrings- og fornyelsesproces, der allerede er synlig i området.

 

“Ambitionerne for udviklingen af banegårdsområdet og Museumspladsen er store, fordi området rummer et kæmpe potentiale. Jeg kan sagtens forestille mig, at området kunne anvendes meget anderledes, end vi ser det i dag. Samtidig skal området geares til fremtiden. Fx skal klimaforandringer tænkes ind. Der er også et krav om, at halvdelen af Museumspladsen skal være et grønt område med plads til aktiviteter. Endelig skal der ske et arkitektonisk løft i området. De udvalgte konkurrenceteams skal sætte nye, spændende og realistiske billeder på disse visioner”, siger borgmester og formand for dommerkomiteen Jesper Frost Rasmussen.

 

Udover en præsentation af konkurrenceprogrammet blev de tre team også inviteret med på en fælles rundtur i konkurrenceområdet.

 

Partnerskab med DSB

Esbjerg Kommune gennemfører konkurrencen i et partnerskab med DSB Ejendomme, som også har høje forventninger til resultatet.

 

“DSB forventer gennem konkurrencen at få nye ideer og inspiration til den fremtidige anvendelse af DSB’s ejendomme i området. Hvordan kan huse og ejendomme udnyttes bedre til de fremtidige forhold, hvor togdriften ikke har brug for så meget bygningsareal. Det er spørgsmål, som de tre konkurrenceteams skal svare på. Det vil også være interessant at få svar på, hvordan trafikterminalen med togtrafik kan blive mere attraktiv for brugerne, fx med bedre ankomst- og parkeringsforhold. Alle forslag skal være økonomisk realiserbare. At få DSB’s ønsker kombineret med kommunens visioner for området er også et væsentligt mål for helhedsplanen”, oplyser chef for Bygherre & Entreprise Niels A. Dam, DSB Ejendomme.

Den videre proces

Når de tre konkurrenceteams har udarbejdet et udkast til helhedsplan for området, vil interessenter og naboer blive inviteret til at kommentere planerne.

Vinderforslaget og dermed det endelige bud på en helhedsplan forventes offentliggjort i februar 2020.

Arkitektkonkurrencerdk APS ved Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, er konsulent for parterne angående gennemførelse af parallelkonkurrencen.

Konkurrenceteams

Tre konkurrenceteams er udvalgt på baggrund af en prækvalifikationsrunde med ansøgninger fra 20 forskellige teams:

TEAM HOLSCHER NORDBERG   

Hovedrådgiver: Holscher Nordberg / arkitektur, transformation og byplanlægning

Underrådgivere:

MASU Planning / landskab og byrum

ATKINS / trafik, infrastruktur og klimatilpasning

Birk Jørgensen og Søberg / arkitektonisk kulturarv og transformation

Konsulent:

EDC Erhverv Esbjerg/ forretningsudvikling

TEAM TEGNESTUEN VANDKUNSTEN  

Hovedrådgiver: Tegnestuen Vandkunsten / arkitektur, transformation og byplanlægning

Underrådgivere:

STED / by og landskab

REDCushman & Wakefield l RED / forretningsudvikling

Via Trafik / trafikplanlægning

Spanggaard & Virenfeldt / trafikplanlægning

 

 

TEAM COBE  

Hovedrådgiver: COBE / byudvikling, byrum og landskab

Underrådgivere:

EKJ Rådgivende Ingeniører / klimatilpasning og bæredygtighed

Urban Creators / mobilitet og infrastruktur

Mogens A. Morgen / transformation og kulturmiljøer

Colliers / forretningsudvikling

Leave a Reply