Flygtninge kommer hurtigt i arbejde

0
843

Esbjerg Kommune går foran, når det handler om at få flygtninge hurtigt i arbejde. Som den eneste kommune i Danmark er de en del af RIAC-projektet, der sammen med blandt andet Tyske, Italienske og Tyrkiske partnere samler erfaringer på integrationsområdet. I denne uge mødes de i Esbjerg til partnerskabsmøde.

Foto: Christina Simonia, motiv fra integrationsdagen. 

RIAC er en forkortelse for Regional Integration Accelerators, og projektet er allerede godt i gang i Esbjerg Kommune. Det første af fire Fast Track-integrationsforløb bliver afsluttet sidst på året, og det næste forløb starter op i uge 43. Det første hold har været på et seks ugers opkvalificeringsforløb og er nu i virksomhedsforløb på lokale virksomheder. Næste gang er målgruppen kvinder på Social- og Sundhedsområdet og rengørings- og hotelområdet. Allerede på onsdag og torsdag skal de første erfaringer deles med repræsentanter fra de deltagende samarbejdslande.

Som en del af programmet skal deltagerne på besøg i Integrationshuset, hvor de bliver vist rundt i hele huset og får mulighed for at høre, hvordan Esbjerg Kommune har høstet rigtig mange fordele af at samle integrationsindsatsen under samme tag.

Besøget i Integrationshuset er torsdag formiddag fra 9.30 til 11.00, og pressen er meget velkommen til at komme og høre med om både RIAC-projektet og Integrationshusets indsats med at få flygtninge og familiesammenførte hurtigt i arbejde.

Om RIAC-projektet

RIAC-projektet løber over en to-årig periode fra januar 2018 til ultimo 2019. Projektets formål er at etablere et modelforløb for integration af flygtninge og indvandrere, som kan anvendes bredt i alle de lande i EU, der modtager flygtninge.

Esbjerg Kommune har forpligtet sig til at være primær ansvarlig for indsamling af erfaring omkring indsatser til kvinder. I løbet af projektperioden bliver der etableret fire arbejdsmarkedsrettede integrationsforløb med hver 15 deltagere. To af forløbende vil blive målrettet kvinder, og to forløb mænd. De fire forløb bliver løbende sat i gang og vil tage til enhver tid tage hensyn til den aktuelle efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Partnerskabsdeltagerne i projektet mødes hvert halve år for at samle og dele erfaringer. Den 10. – 11. oktober 2018 afholdes fælles workshop i Esbjerg.

Credit: Esbjerg Kommune

Leave a Reply