Esbjerg Kommune skal bidrage til, at flere danskere dyrker idræt. Bevæg dig for livet hedder den ambitiøse vision, som DGI og DIF står bag, og byrådet har netop godkendt en femårig aftale, der forpligter kommunen til at tage nye initiativer i idrættens tegn.

Grafik: yesbjerg / Adobe

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Sådan lyder visionen for det samarbejde, som Esbjerg Kommune er trådt ind i sammen med De danske gymnastik- og idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Bevæg dig for livet hedder strategien, hvis målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, mens 50 procent af danskerne skal dyrke idræt i en forening.

Bevæg dig for livet er en fælles vision for DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden, som har slået kræfterne sammen i den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Som en af mindst 15 kommuner er Esbjerg udvalgt til være med til at gå forrest i Bevæg dig for livet, og indsatsen bygger naturligt videre på Esbjerg Kommunes arbejde med Active Living-strategien.

Foreningsliv som medspiller

Bevæg dig for livet har netop været på dagsordenen i Esbjerg Byråd, og borgmester Jesper Frost Rasmussen har store forventninger til visionsaftalen.

“Med aftalen forpligter vi os i Esbjerg Kommune til at få flest mulige borgere i alle livsfaser gjort fysisk aktive. Vi skal tage initiativ til nye indsatser, og samtidig kan vi fortsætte og styrke de aktiviteter, der allerede er sat i gang. Foreningslivet er en vigtig medspiller, og i forhold til kommende anlægsprojekter skal vi overveje, hvordan vi kan tænke idræt og bevægelse ind,”

Jesper Frost Rasmussen

Ekstra hjælp til aktivt liv

Også DGI og DIF ser frem til samarbejdet i det vestjyske. De kommunale partnerskaber er nemlig centrale for, at målene for Bevæg dig for livet kan blive indfriet.

“Esbjerg Kommune har i Active Living-strategien allerede skabt et godt samarbejde på tværs af forvaltninger og med eksterne partnere. Det er afgørende for, at vi kan aktivere nogle af de udsatte målgrupper, der skal have lidt ekstra hjælp for at komme i gang med et aktivt liv,”

Per Nedergaard Rasmussen, projektleder i Bevæg dig for livets kommunale enhed.

Bevæg dig for livet forankres i Kultur & Fritidsudvalget, og visionsaftalen træder i kraft 1. januar 2019 og udløber 31. december 2023.

Leave a Reply