Gravsgade, Korsbrødregade, Sønderportsgade er vendt tilbage til et mere originalt udtryk, fordi asfalt er blevet udskiftet med brosten. Der er lagt et stort stykke arbejde i at skabe et resultat, som er tro mod de gamle gader.

Foto: Esbjerg Kommune

For tre år begyndte arbejdet med kloaksepareringen og genskabelsen af de brostensbelagte gader i centrum af Ribe. I sidste uge blev arbejdet afsluttet.

Fra Tyskland er der kommet slidte brosten med den helt rigtige patina. Stykket langs husfacaderne prydes af små pigsten, og fortovene fremstår med gangvenlige granitbånd. De velkendte Ribe-lamper er blevet moderniseret, så de lever op til nutidens krav og efter et lag maling og en ny kobberhat har de fået fornyet liv. De nyrenoverede gader har inspireret beboerne til også at gøre det pænt ved gadedøren med bænke, potter og i denne tid små lys.

”Fra Esbjerg Kommunes side ville vi gerne have inviteret til en festlig indvielse af gaderne. For vi skylder beboerne i de berørte gader en stor tak ovenpå de gener og ulemper, som arbejdet helt uundgåeligt har medført. Afspærringer, arbejdskørsel og støj og vibrationer fra arbejdet har sat sit præg på gaderne, hvor julefreden nu får lov til at sænke sig. Desværre kan vi ikke fejre færdiggørelsen sammen, men hver især kan vi nyde det færdige resultat,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Kloakken er blevet opdelt i regn- og spildevand

DIN Forsyning har gennemført et omfattende kloakeringsarbejde i de gamle gader. Arbejdet er blevet udført med forsigtighed af hensyn til Ribes kultursvamp. Det er nemlig vigtigt at bevare fugten i undergrunden, så lagene ikke tørrer ud og husene sætter sig.

”Vi har udført en traditionel separatkloakering, hvor vi adskiller regn og spildevand. Det gør områderne mere robuste i forhold til at undgå oversvømmelser i forbindelse med regn. Men selvom separatkloakering er noget, vi laver mange steder hvert eneste år, har det været usædvanlige forhold at arbejde under, fordi der har været ekstra hensyn at tage. Men det er lykkedes rigtig godt – takket være entreprenørens store forståelse af, hvor vigtigt det er at være forsigtig, når det gælder Ribes undergrund”, fortæller Tommy Andersen fra DIN Forsyning, der har været projektleder på kloakarbejdet.

Han tilføjer, at selvom belægningsarbejdet er færdigt, har DIN Forsyning stadig kloakarbejde at udføre i Ribe i de kommende år. Det gælder bl.a. Erik Menveds Vej, Rosen Allé og Saltgade.

Flere historier fra Ribes undergrund

Fra sidelinjen har Sydvestjyske Museer fulgt nøje med undervejs for at sikre, at kultursvampen ikke led under arbejdet og der er blevet føjet nye kapitler til Ribes historie på baggrund af de fund, der er gjort i gaderne.

I den sydlige ende af Korsbrødregade fandt man rester af Gråbrødrekloster, som lå der indtil Reformationen i 1536. I den nordlige ende mod Skibbroen fandt man rester af bolværkskonstruktioner fra 1200-tallet og renæssancen, som vidner om to byudvidelser mod nord, da man udvidede byen længere end det tørre land ved Grønnegade tillod.

Museet har for første gang haft lejlighed til at undersøge byporten Sønderport, som kendes fra 1370 og som lå i Sønderportgade frem til 1801. Det krævede en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Tykkelsen på muren viser at der var tale om en stor bygning på tre etager – det forklarer hvorfor porten blev kaldt Tårnporten i slutningen af 1500-tallet. Ligesom ved Nørreport er Sønderport nu markeret i belægningen, så man på nærmeste hold kan forestille sig, hvordan det var at ankomme til byen fra syd. Museet er taknemmelig for, at den nye markering af Sønderport føjer endnu en fortælling til Ribe, som er til gavn for byens beboere og mange besøgende.


Du kan besøge kommunens hjemmeside på www.Esbjerg.dk og www.Esbjergkommune.dk.

Leave a Reply