Fotograf Simonia
Fotograf Simonia

Esbjerg kommune oplyser i dag at en ny undersøgelse fastlægger, at flere og flere vender blikket mod Storbyregion Esbjerg, når de skal finde nye udfordringer. På blot fem år er antallet af personer, der arbejder i byregionen, men bor uden for, steget med knap 20 pct. Det viser ny analyse af Storbyregion Esbjerg, der dækker Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.

Og der er god grund til at se mod vest. I perioden 2013-15 steg antallet af arbejdspladser i Storbyregion Esbjerg med 2 pct. Det skyldes især fremgang inden for energi- og miljøsektoren, hvor antallet af arbejdspladser steg med 15 pct. på to år. Det er nogle af de konklusioner, man kan finde i Kontur 2017, som samler nøgletal for Storbyregion Esbjerg om alt fra jobskabelse og vækst til borgernes sundhed og tryghed.

Men den positive udvikling skaber også udfordringer. Ifølge Kontur-analysen har 62 pct. af virksomhederne i Storbyregion Esbjerg oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, er ikke i tvivl om, hvor der skal sættes ind:

– Skal den positive udvikling fortsætte, er det nødvendigt, at vi i endnu højere grad fokuserer på at tiltrække og uddanne den arbejdskraft, vores virksomheder har brug for. Vi skal arbejde for gode uddannelsesmuligheder lokalt, men det er lige så vigtigt, at vi viser resten af Danmark, at der sker noget i Storbyregion Esbjerg, at vi har et spændende arbejdsmarked og attraktive bosætningsmuligheder, siger han.

En vigtig brik for udviklingen
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for samarbejdet mellem de tre sydvestjyske kommuner og regionen og ser det som en vigtig brik i arbejdet for at skabe udvikling i den sydvestlige del af regionen.

– Der er en tendens til, at arbejdspladserne og opmærksomheden koncentrerer sig om de store byer. Men som analysen viser, stiger både ind- og udpendlingen og dermed afhængigheden af udviklingen i et langt større område. Hver dag krydser 25.000 borgere byregionsgrænsen for at komme på arbejde. Hvis vi skal fastholde eller tiltrække flere til byregionens arbejdspladser, så skal vi stå sammen om at vise og udvikle områdets kvaliteter, siger hun.

Fakta

• Byrådene i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner har etableret Storbyregion Esbjerg for at styrke og synliggøre områdets attraktivitet og muligheder for at leve et godt liv.

• Fakta om samarbejdet mellem Storbyregion Esbjerg og Region Syddanmark

• Storbyregion Esbjerg og Region Syddanmark har vedtaget en udviklingsaftale som fælles opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og det planstrategiske samarbejde i Storbyregion Esbjerg. Aftalen skal afdække udviklingen og sammenhængskraften i byregionen og dermed understøtte udviklingen af Storbyregion Esbjerg. Ud over Konturanalysen er der aftalt et samarbejde om udvikling af mere viden om pendling og flyttemønstre i byregionen.

• Kontur 2017 er et resultat af udviklingsaftalen.  Til efteråret fortsætter samarbejdet, hvor man vil følge arbejdskraftens bevægelser, bl.a. ved at undersøge pendlingsmønstre internt i byregionen og ud og ind af byregionen.

• Man vil desuden sammen med de tre kommuner se på flyttemønstre og forsøge at tegne en profil af både til- og fraflyttere.

Leave a Reply