Onsdag den 5. september kl. 10.00 vil formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen tage det første officielle spadestik til ombygningen ved trafikknudepunktet Gjesing Station. I forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik bevilligede Esbjerg Byråd 5,2 mio. kr. til en bedre forbindelse mellem bane og busser i Gjesing.

Der er allerede gjort klar til det nye område, der skal etableres ved indkørslen til City Nord fra Kjersing Ringvej. Udvalgsformanden får æren af at ramme spuns ned, som vil indramme den nye forplads, hvor der skal etableres en trappe op til perronen ved Gjesing Station.

“Med etableringen af trappen og forpladsen tages der fat på etape 1 af projektet, som også omfatter en stiforbindelse langs nordsiden af Kjersing Ringvej fra Stormgade til indkørslen ved det planlagte trappeanlæg. I fremtiden vil man kunne cykle langs vestsiden af Stormgade til trappeanlægget, hvor cyklister i dag er henvist til at køre hen over Bilkas parkeringsplads”, siger Søren Heide Lambertsen.

Etape 1 forventes at stå færdig omkring årsskiftet. Teknik & Byggeudvalget vil søge om puljemidler til en kommende etape 2 fra Trafikstyrelsens “Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik”.

Foto og tekst af Esbjerg Kommune

Leave a Reply