Forpladsen ved Jerne Station er klar til indvielse. Det sker onsdag den 14. juli kl. 14, og alle er velkomne til at være med.

I december åbnede Jerne Station, og godt et halvt år efter står en spritny forplads klar til at byde togpassagerer velkommen og sende dem godt afsted på rejsen.

Arbejdet med at etablere forpladsen måtte i første omgang vente på stationens færdiggørelse, fordi området har fungeret som midlertidig byggeplads. Derfor kunne arbejdet først gå i gang i februar 2021. Esbjerg Kommune har stået for at etablere forpladsen, mens selve stationen har været et projekt i regi af Banedanmark.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen er klar til at klippe den røde snor til den nye forplads.

”Forpladsen skal fungere som en god og funktionel velkomst til alle, som bruger den kollektive transport. Indretningen skal virke indbydende og gøre det nemt at tage toget, så flere får lyst til at bruge forbindelsen”, siger Søren Heide Lambertsen, som glæder sig til indvielsen onsdag den 14. juli kl. 14.

Ny forplads taler til flere brugergrupper

Forpladsen taler især til behovet hos alle kombinationsrejsende. En ny buslomme sørger for nem og hurtig forbindelse mellem bus og tog, mens passagerer i bil kan blive sat af i det nye kys og kør-område med korttidsparkering. På forpladsen er der indrettet overdækket cykelparkering, hvor cyklister kan få luft i hjulene og fylde drikkedunken op.

”Forpladsen står som en vigtig investering, der støtter op om flere af kerneemnerne i Vision 2025. Det handler både om at skabe attraktive boligområder, forbedre vilkårene for de studerende og selvfølgelig øget tilslutning til den kollektive trafik, der skal hjælpe med at gøre Esbjerg Kommune CO2 neutral i 2030”, siger Søren Heide Lambertsen.

For at gøre trafikafviklingen ved stationen så smidig og sikker som muligt, bliver der efter sommerferien gennemført tiltag, som har fokus på den krydsende trafik over Skolebakken. Derfor bliver der lavet to hævede flader, fortov og afstribninger på Skolebakken, og i den forbindelse etableres der også en hastighedsdæmpende 30 km zone mellem Præstebakken og Mellemvangs Allé.

I løbet af efteråret bliver prikken over i’et sat, når planter og buske får lov til at forskønne området. Af hensyn til planternes levedygtighed plantes de på det mest optimale tidspunkt, hvilket ikke er i sommerperioden.

Leave a Reply