Fanø Museum og Sydvestjyske Museer indleder tæt samarbejde

0
498
Det lille foreningsejede Fanø Museum og det store statsanerkendte Sydvestjyske Museer ’forlover’ sig med hinanden

Foto: Yesbjerg
 
Et rigtig godt samarbejde om at skabe en helt ny udstilling på Fanø Museum har fået de to museer til at gå et skridt videre og indgå en associeringsaftale.

– I det begreb ligger, at vi hver især bevarer vores fulde selvstændighed, men vi forpligter os til et tæt samarbejde, forklarer direktør Flemming Just, Sydvestjyske Museer. 

Formanden for Fanø Museum, Else-Marie Gejl supplerer:
– Man kan sige, at vi ikke gifter os, men bliver forlovede. 

Samarbejdet begyndte, da Fanø Museum på Skolevej 2 fik en stor bevilling fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond samt supplement fra Lauritzenfonden og Syd Energis Vækstpulje til renovering af bygningen og til at udvikle en helt ny udstilling.

– Vi allierede os med Sydvestjyske Museer, og både samarbejdet og resultatet blev strålende. Det nye museum har fået meget store roser, fortæller Else-Marie Gejl. 

– Med den aftale, vi nu underskriver, tilbyder vi at give Fanø Museum vejledning omkring registrering og data og mulighed for at opbevare genstande på vort magasin, forklarer Flemming Just. – Det handler også om at kunne trække på vores historiefaglighed, og at vi i fællesskab søger ekstern finansiering. Vi kan også sørge for at synliggøre Fanø Museum over for Vadehavsområdets undervisningsinstitutioner og trække museet med i forskellige samarbejder.
– Vadehavets kultur- og erhvervshistorie er et vigtigt arbejdsområde for Sydvestjyske Museer, og da Fanø jo er ret central her, ikke mindst inden for turisme, har vi haft en interesse i at indgå i et forpligtende samarbejde. 

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Å) ser meget positivt på ’forlovelsen’.
– Koblingen mellem Sydvestjyske Museers stærke faglighed og det frivillige engagement i bestyrelsen i Fanø Museum skaber en synergi, som løfter formidlingen af vores kulturhistorie til helt nye højder.Aftalen bliver skrevet under onsdag den 22. maj kl. 14 på Fanø Museum. Foruden støtteforeningens medlemmer deltager borgmesteren og formanden for Børne- og Kulturudvalget, Niels Heinel. Og så serveres der selvfølgelig kaffe og Fanøkringle.

Leave a Reply