Etableringen af det midlertidige militære område skal ses i sammenhæng med Host Nation Support, hvor materiel m.m. fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og skal transporteres videre.

Syd- og Sønderjyllands Politi har truffet aftale med Forsvaret om etablering af et midlertidigt militært område på Esbjerg Havn i perioden fra den 24. august – 11. september 2023.

Etableringen af det midlertidige militære område skal ses i sammenhæng med Host Nation Support, hvor materiel m.m. fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og skal transporteres videre.

Det midlertidige militære område bliver bevogtet af Forsvaret. 

Der vil være tydelig skiltning/afspærring på landjorden, og områderne vil være spærret af for uvedkommende.

Det midlertidige militære område befinder sig inden for den del af havneområdet, der i forvejen er ISPS-sikkerhedsområde, og hvor der således ikke er offentlig adgang.

I en del af perioden vil det midlertidige militære område – ud over et område på land – også omfatte en del af havnebassinet.

Sker der ændringer i forhold til tidsperioden, sender Syd- og Sønderjyllands Politi en ny orientering ud til borgerne.

Leave a Reply