Der er indgået budgetforlig om Esbjerg Kommunes økonomi i de næste fire år. Fokus er at fastholde den gode kernevelfærd og sikre et stabilt økonomisk fundament, mens der samtidig er investeret i fremtiden, hvor målet er at tiltrække flere borgere.

Byrådets partier står samlet bag Esbjerg Kommunes budget for 2023-2026. Underskrifterne er sat af (forrest fra venstre) May-Britt Andrea Andersen, Det Konservative Folkeparti, Jesper Frost Rasmussen, Venstre, Diana Mose Olsen, Socialistisk Folkeparti, (bagerst fra venstre) Anders Toft Andersen, Radikale Venstre, Jakob Lykke, Socialdemokratiet, og Sabrina Bech Røn, Nye Borgerlige. Foto: Esbjerg Kommune

Alle partier i Esbjerg Byråd er den 15. september 2022 blevet enige om en aftale om budgettet for Esbjerg Kommune i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forliget bygger på sidste års budget, hvor der var fokus på at fastholde serviceniveauet i velfærden over for borgerne og sikre ressourcer til de mest udfordrede områder. Igen i år er mulighederne for at sætte nye initiativer i værk begrænsede, fordi kommunens økonomi er presset af de manglende skatteindtægter, der følger udfordringerne med at tiltrække flere borgere til Esbjerg Kommune.

I forhandlingerne om budgettet har de politiske partier særligt haft fokus på 2023 og 2024, mens de samtidig har prioriteret at tænke langsigtet med initiativer, der kan sikre balance og stabilitet i kommunens økonomi i fremtiden. Partierne har vægtet et fornuftigt serviceniveau på de store velfærdsområder og en plan for anlægsinvesteringer og klimaområdet.

50 mio. kr. til oplevelser og kultur

Fra start har forligspartierne været enige om, at det er vigtigt at investere i fremtiden. Derfor er der sat 50 mio. kr. af til kommunens store satsning på oplevelser og kultur, hvis formål netop er at gøre Esbjerg endnu mere attraktiv for nuværende borgere og potentielle tilflyttere, og det vil på sigt være med til at øge skatteindtægterne.

Der er også investeret i ny byggemodning i både Bramming og Ribe, og også her er forventningen, at nye grunde kan tiltrække flere virksomheder og borgere til kommunen.

Unge og uddannelse spiller en vigtig rolle for kommunens fremtid, og forhandlingsudvalget er enige om fortsat at bakke op om de vigtige initiativer i Education Esbjerg, der får øget tilskuddet i de kommende år.

Esbjerg Kommune går fortsat forrest i den grønne omstilling, hvor et fælles fokus på klima og bæredygtighed skal sikre, at kommunen når målet om at blive CO2-neutral i 2023. Derfor er der sat penge af i budgettet til en række klimatiltag.

Nødvendige besparelser

For at skabe balance i budgettet og sikre penge til de nye initiativer har det også været nødvendigt at finde besparelser. Derfor har forligspartierne aftalt, at kommunens fagforvaltninger selv skal gennemføre besparelser på samlet 15 mio. kr. årligt fra 2023. Derudover er der indarbejdet reduktioner på 30 mio. kr. i 2024 og yderligere 30 mio. kr. i 2025. Der igangsættes en proces hvor fagudvalg, ledere og medarbejdere inddrages.

Det kan ske, at sparekravet bliver mindre, hvis næste års økonomiaftale mellem KL og regeringen forbedrer Esbjerg Kommunes økonomi.

Hele forhandlingsudvalget, som er blevet enige om budgettet: (fra venstre) Henning Ravn, Olfert Krog, Jørgen Ahlquist, Jakob Lose, Sabrina Bech Røn, Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lykke, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen og Anders Toft Andersen.

Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply