Central p-plads i Esbjerg får 12 nye lynladepladser

0
235

I næste uge rykker maskinerne ind på parkeringspladsen på hjørnet af Stormgade og Havnegade. P-pladsen opgraderes nemlig med en række ladestandere, som skal komme elbilisterne, der færdes centralt i Esbjerg til gode.

En af p-pladsene tæt på Kongensgade gøres nu klar til at blive et eftertragtet sted for elbilister.

I de kommende tre til fire uger vil p-pladsen på hjørnet af Stormgade og Havnegade være delvist spærret, mens arbejdet med at etablere nye lynladepladser vil være i fuld gang. Nogle af parkeringspladsens almindelige p-pladser konverteres nu til ladepladser forbeholdt elbiler.

Mens der graves for at klargøre området til den efterfølgende installation af ladestandere, er det nødvendigt at fjerne noget af den centrale grønne midte for at få plads til etableringen. Det betyder, at nogle af træerne fældes, men de erstattes af nye træer andre steder.

Efter pladsen er klargjort til de nye ladepladser, vil parkeringspladsen i en periode afvente installationen. Tidshorisonten for, hvornår det sker, afhænger af mange udefrakommende faktorer, og derfor er der ikke en fast tidsplan for, hvornår anlægget vil være i funktion. Når ladestanderne er i drift vil de kunne betjene 12 elbiler samtidigt.

”Når vi som kommune ønsker at understøtte udviklingen af ladeinfrastrukturen, skal det også ske på nogle af de allermest centrale placeringer, der findes i kommunen. Derfor er parkeringspladsen ved Stormgade og Havnegade naturligvis kommet i spil,” siger Henning Ravn, formand for Plan & Byudvikling.

Flere ladestandere centralt i Esbjerg matcher Esbjerg Kommunes målsætning om at være CO2-netural i 2030. Transportsektoren står for cirka en tredjedel af CO2-udledningen, og personbilerne udleder næsten halvdelen af transportsektorens samlede CO2-udledning. Derfor vil kommunen sikre, at alle borgere har gode muligheder for opladning og ikke lader manglende ladeinfrastruktur være et argument for at fravælge en elbil.

En af p-pladsene tæt på Kongensgade gøres nu klar til at blive et eftertragtet sted for elbilister.

Fotos: Esbjerg Kommune

Leave a Reply