Esbjerg byråd på tur

Hvordan kan vi sammen gøre Esbjerg Kommune endnu bedre? Det spørgsmål vil byrådet gerne vende med flest mulige borgere i kommunen som et led i arbejdet med kommunens Vision 2025. Derfor kan man fra 18. maj og frem til 10. juni møde medlemmer af byrådet en række steder i kommunen. Alle er meget velkomne til at lægge vejen forbi for en dialog.Hvordan kan vi sammen gøre Esbjerg Kommune endnu bedre? Det spørgsmål glæder medlemmer af byrådet sig til at vende med flest mulige borgere i kommunen på rundturen, som starter den 18. maj. Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune.

12 forskellige steder i hele Esbjerg Kommune er der i den nærmeste fremtid mulighed for at komme i en åben dialog med medlemmer af Esbjerg byråd om, hvordan det gode liv bedst folder sig ud i alle kommunens lokalområder.

Som et led i arbejdet med at realisere kommunens Vision 2025 tager medlemmer af byrådet på en rundtur, så det bliver så nemt som muligt som borger at stille spørgsmål og bidrage med forslag til udviklingen af kommunen.

Energi til det gode liv 

Borgmester Jesper Frost Rasmussen glæder sig sammen med sine kolleger i byrådet til at møde borgerne:

– Vi vil gerne involvere flest mulige borgere i arbejdet med Vision 2025, som handler om at udvikle vores kommune og øge bosætningen i kommunen. Derfor flytter vi nu dialogen om visionen fra rådhuset og ud i lokalsamfundene, så vi kan møde borgerne der, hvor de er, og få forslag og idéer til, hvordan vi sammen skaber energi til det gode liv og gør Esbjerg Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve – både for os, der allerede bor her, og for nye borgere, siger Jesper Frost Rasmussen.

Om turen

Rundturen er tilrettelagt i tæt samarbejde med lokalrådene i kommunen. På grund af coronasituationen foregår besøgene de enkelte steder ved en stand udendørs. Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe eller en vand, mens man taler sammen. De idéer og forslag, som kommer frem under besøgene, vil indgå som grundlag for det videre arbejde med kommunens Vision 2025.

I alt er der planlagt besøg 24 steder i kommunen. De første 12 steder besøges i maj og juni 2021, og de sidste 12 steder besøges i foråret 2022.

Stoppesteder på turen – Mød medlemmer af byrådet:

Se også alle stoppesteder på byrådets rundtur, og følg med i turens forløb på facebook.com/esbjergbyraadpaatur/

Hvordan kan vi sammen gøre Esbjerg Kommune endnu bedre? Det spørgsmål glæder medlemmer af byrådet sig til at vende med flest mulige borgere i kommunen på rundturen, som starter den 18. maj. Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune.

Links: facebook.com/esbjergbyraadpaatur/

Leave a Reply