Realdania har spurgt eleverne i 4. klasse på Bakkeskolen Cosmos, hvordan man kan løse udfordringerne i FN’s verdensmål nr. 11. På Stengårdsvej handler det om at skabe byudvikling sammen med beboerne. Som tak for indsatsen har eleverne fået et flot diplom og en tur i Tivoli.

 

Eleverne i 4. klasse på Bakkeskolen Cosmos har været en tur i København for at præsentere deres arbejde med verdensmål nr. 11. Foto: Realdania

Hvor mange elever i 4. klasse kender lige noget til FN’s Verdensmål? Og endnu mere specifikt mål nr. 11, som handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Det gør eleverne i 4. klasse på Bakkeskolen Cosmos. Faktisk har de så godt styr på det ellers svære emne, at de har været en tur i København for at fremlægge deres tanker for Realdania.

 

Fokus på kreativitet

Baggrunden er en udfordring, som Realdania har givet eleverne. Som et led i innovationsforløbet GenIN har de arbejdet med det 11. verdensmål, og Realdania var mere præcist interesserede i at høre børnenes bud på delmål 11.3, som går ud på at gøre byudviklingen mere inkluderende og bæredygtig inden 2030. Elevernes udgangspunkt har været spørgsmålet om, hvordan man kan måle, om udviklingen af den by, man bor i, sker i samarbejde med de mennesker, der bor i den.

 

Det har børnene svaret på ved hjælp af værktøjerne i GenIN, som tager udgangspunkt i en digital platform til idéudvikling og sætter fokus på elevernes kreativitet.

 

Rød tråd til udviklingsplan

Realdanias opgave til eleverne udspringer af projektet By i Balance, der har som ambition at løfte udviklingen i udsatte boligområder, og Stengårdsvej i Esbjerg er et af de tre boligområder i kampagnen. Samtidig er elevernes arbejde med emnet en rød tråd til Esbjerg Kommunes nye udviklingsplan for Stengårdsvej, hvor involveringen af områdets beboere er et centralt element.

 

Ind i bedre fremtid

Ifølge formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, er det vigtigt netop at drage børnene ind i udviklingen af Stengårdsvej.

 

“Børn har tit et andet syn på verden end voksne, og de kan bidrage med andre perspektiver og ideer, som åbner for nye tanker og muligheder. Verdensmålene peger ind i en bedre fremtid, og når vi ser fremad, er det helt naturligt, at vi bringer børnene i spil. Det er deres fremtid, vi skal skabe de bedste vilkår for – både på Stengårdsvej og i den store verden”, siger Diana Mose Olsen.

 

Kreative forslag

I Realdania er projektchef, Björn Emil Härtel Jensen, glad for, at eleverne fra Bakkeskolen Cosmos tog udfordringen op, og som tak for indsatsen gav Realdania dem et flot diplom og en tur i Tivoli.

 

“Det er nogle meget spændende og kreative forslag, som eleverne nu har fremlagt. Vi ser stor værdi i, at børn og unge på den måde får kendskab til og tager aktivt del i at udvikle deres lokalområde og dermed også påvirke samfundets bæredygtige udvikling i større skala”, siger Björn Emil Härtel Jensen.

 

Leave a Reply