Ingen smalle p-pladser i Borgergade

Bredere p-pladser i parkeringshuset i Borgergade skal få flere bilister til at benytte sig af faciliteterne for at udnytte kapaciteten optimalt.

Foto: Yesbjerg

Parkeringspladserne i Borgergades p-hus er tegnet op på ny for at skabe mere plads til de parkerede bilerne. Parkeringsbåsene var 2,20 meter brede, men er nu udvidet med 30 centimeter. De 2,50 meter brede båse følger anbefalingen fra Vejdirektoratet.

“Med denne løsning er der sløjfet et par p-pladser, men det er godt givet ud, hvis udnyttelsen af parkeringshuset forbedres. Mange pladser står desværre ubenyttet hen i spidsbelastningsperioder, og det kan skyldes at bilisterne ikke er helt trygge ved parkere og bakke ud af i de smallere båse”, vurderer formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, som nu opfordrer bilisterne til at prøve p-lykken i parkeringshuset.

Han håber også, at en bedre udnyttelse af p-husets samlede kapacitet vil afhjælpe den nuværende situation, hvor parkeringspladsen i Danmarksgade konverteres til et nyt p-hus.

Bilister skal stadig huske at sætte p-skiven for at nyde godt af de to-timers gratis parkering i p-huset.

 

Leave a Reply