Bliv klogere på de store linjer og konkrete initiativer i budgettet.

Foto: Esbjerg Kommune

Alle partier i Esbjerg Byråd er den 16. september blevet enige om en aftale om budgettet for Esbjerg Kommune i 2022 og overslagsårene 2023-2025.

For forligspartierne har det været vigtigt at tænke langsigtet, og beslutningerne har taget afsæt i Vision 2025, som er den linje byrådet sammen har lagt for kommunens udvikling i de kommende år. Visionens ambitioner er derfor den røde tråd i budgettet, hvor målet om at tiltrække flere borgere står øverst på dagsordenen.

Forliget bygger i høj grad på det nuværende budget, hvor flere af de kommunale velfærdsområder sidste år fik tilført flere penge. Løftet i servicen over for borgerne bliver fastholdt i årets budget, som ikke indeholder besparelser. Budgettet sikrer Esbjerg Kommune et solidt økonomisk fundament i de kommende år, så det nye byråd, der træder sammen efter årsskiftet, står på en fornuftig base, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

I årets budget har de økonomiske rammer i aftalen mellem KL og regeringen begrænset forligspartiernes muligheder for at sætte nye tiltag i værk. Der er nemlig et loft over, hvor meget kommunernes budgetter må vokse i anlæg og drift, og det loft har Esbjerg Kommune næsten ramt. Til gengæld har en reservepulje på 30 mio. kr. årligt fra sidste års budget åbnet for lidt råderum til nye initiativer.

Få overblik over de konkrete tiltag i budgettet i den vedhæftede aftaletekst.

Leave a Reply