Marbækgård i Marbæk.
Med formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, i spidsen inviterer Esbjerg Kommune til borgermøde på Marbækgård.   Emnet bliver fredeliggørelsen af dele af Marbæk, og på mødet vil
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i december og januar, blive præsenteret.  Undersøgelsen gav alle interesserede mulighed for at dele deres holdning til, at biltrafikken i Marbæk nu har været begrænset i et år. Efter en præsentation af resultaterne bliver der lagt op til en dialog med de fremmødte på mødet.  
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet, som forventes at slutte kl. 17.45.    
Marbækgård i Marbæk.

“Som forventet så afspejler undersøgelsen, at der er mange forskellige holdninger til, hvad man skal kunne opleve under et besøg i Marbæk. Nu skal vi finde ud af, hvad næste skridt er i forhold til at sikre, at mange kan nyde områdets enestående kvaliteter.”

Søren Heide Lambertsen

Torsdag den 30. januar kl. 16.15 inviterer Esbjerg Kommune til borgermøde på Marbækgård. Emnet bliver evalueringen af fredeliggørelsen af Marbæk.  

Leave a Reply