Timerne efter valget blev ringet af den 21. november 2017 på Esbjerg Rådhus.

Med opbakning fra 2000 stemmer kan en borger i Esbjerg Kommune følge sine egne ideer helt ind i byrådssalen. Borgmesteren ser tiltaget som en styrke for lokaldemokratiet og en oplagt måde at skabe en god og konstruktiv forbindelse mellem borgere og politikere.

Har du som borger i Esbjerg Kommune en god idé eller et forslag, som du gerne vil have byrådets politikere til at tage stilling til? Så har du nu mulighed for at bringe en sag frem i lokaldemokratiet. Som et nyt tiltag har Esbjerg Kommune netop åbnet for, at borgerne kan oprette et forslag, som politikerne i byrådet skal behandle.

Opbakning fra 2000 stemmer

For at sikre, at forslaget er relevant for flere borgere i kommunen, skal det bakkes op af 2000 stemmer fra andre borgere, før det bliver til en sag på byrådets dagsorden. Det er et krav, at forslaget ligger inden for de områder, hvor byrådet har kompetencer til at tage beslutninger, og samtidig har relevans for den type af opgaver, som kommunen løser.

For at stille et forslag til byrådet skal en borger være fyldt 15 år og have et Nem-ID. Processen foregår på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og man skal bo i Esbjerg Kommune både for at stille et forslag til byrådet og for at stemme på et forslag.

Komme til orde i sin kommune

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen, ser initiativet som en god mulighed for at styrke lokaldemokratiet og forbindelsen mellem borgere og politikere.

“Det er vigtigt, at man som borger kan komme til orde og blive hørt i sin kommune, og som politikere er det sundt og naturligt, at vi får input fra de mennesker, som vi er valgt af og repræsenterer i byrådet. Den nye mulighed for at følge sin egen idé ind i byrådssalen kan skabe engagement og ejerskab, og jeg ser frem til at få spændende borgerforslag på dagsordenen og udvikle kommunen i et endnu tættere samspil med borgerne,” siger borgmesteren.

Det er byrådssekretariatet, der løbende gennemgår borgernes forslag, som naturligvis ikke må være injurierende eller krænkende eller indeholde personfølsomme oplysninger.

Leave a Reply