Den 20-årige opholdt sig på et værtshus i Esbjergs centrum, hvilket var i strid med forbuddet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i sidste måned sigtet en 20-årig mand fra Esbjerg for at overtræde et forbud mod at opholde sig i nattelivet.
 
Den 20-årige opholdt sig på et værtshus i Esbjergs centrum lørdag den 27. august klokken 03.00, hvilket var i strid med forbuddet.
 
Den 20-årige mand var i juli blevet dømt for vold ved Retten i Esbjerg. Og som en del af dommen havde manden fået et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet. 
 
Forbuddet er landsdækkende, og forbuddets længde fremgår af den konkrete dom.
 
Forbuddet betyder dels, at den dømte ikke må opholde sig på værtshuse, restaurationer og salgssteder mellem midnat og klokken 05.00, hvor der bliver solgt stærke drikke. Dels omfatter forbuddet de særlige nattelivszoner, som politikredsene kan oprette.
 
I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er der oprettet nattelivszoner i Esbjergs og Sønderborgs centrum.
Formålet med nattelivszonerne er at øge trygheden for borgerne, der går i byen for at få en glad aften.
 
Du kan læse mere om nattelivszonerne i politikredsen på Politi.dk.
 
Det er anden gang, at en person bliver sigtet for at overtræde et forbud mod at opholde sig i nattelivet i politikredsen.
 
Den første sag er fra juli måned i Vejen, hvor en 23-årig mand blev sigtet for at overtræde sit forbud.
 

Fakta om nattelivsforbud

Straffelovens § 79 c giver mulighed for at idømme et nattelivsforbud.

Siden den 1. juli 2021 har det været muligt at idømme en person et nattelivsforbud, hvis vedkommende bliver dømt for fx vold, trusler, overtrædelse af knivloven mv. 

Et opholdsforbud er et forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvorfra der foregår salg af stærke drikke til nydelse på- eller ved salgsstedet, og hvor der er offentlig adgang.

Politiet kan også udpege nattelivszoner, som vedkommende heller ikke må færdes i. Et opholdsforbud gælder i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Forbud gives på tid op til to år, regnet fra endelig dom. Ved udståelse af fængselsstraf eller anden straf af frihedsberøvende karakter forlænges forbuddet tilsvarende.

 

Leave a Reply