13000 borgere i Esbjerg Kommune spørges om cykelvaner

0
203
Cyklister på nyindviet cykelsti langs Grimstrup Hovedvej og Hovedvej A1.

En omfattende spørgeskemaundersøgelse og en nyskabende borgersamling – en form for panel – bliver udgangspunktet for en ny cykelplan, som Esbjerg Kommune nu sætter i gang.

Foto: Esbjerg Kommune, Torben Meyer

Det er ikke noget nyt, at Esbjerg Kommune arbejder for at forbedre forholdene for cyklisterne. Siden 2012 har kommunen haft en aktiv cykelpolitik med overordnede mål om at forbedre sikkerheden og få flere op på cyklen. Desuden er der sket en løbende udbygning med cykelstier i hele kommunen, og Esbjerg har også fået sin første supercykelsti og endnu en er på vej. Med en ny cykelplan vil Esbjerg Kommune slå et markant slag for at fremme cyklismen.

Cykelønsker afdækkes

“Cyklisterne er allerede en aktiv del af gadebilledet i byerne, men der er plads til flere. Og det er ikke kun i byerne, at der skal være gode forhold for de tohjulede. Det er vores ambition, at det også skal være attraktivt at vælge cyklen selv til de lange distancer. Men vi har brug for, at nuværende og fremtidige cyklister komme på banen for at give et indblik i deres behov og ønsker”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

Fordelene ved at vælge cyklen til er mange. På det personlige plan tæller den daglige cykeltur i bevægelsesregnskabet og på nogle strækninger er cyklen den hurtigste transportform. Miljøet nyder godt af at flere vælger rugbrødsmotoren frem for den benzindrevne motor, som også påvirker luftkvaliteten negativt. De mange gevinster vil Esbjerg Kommune gøre noget ekstra for at høste.

Første borgersamling

Spørgeskemaundersøgelsen lander i e-Boksen hos 13200 udvalgte borgere fra hele kommunen, og blandt de, der har svaret, inviterer Esbjerg Kommune 36 personer til at deltage i en borgersamling. Det er en form for panel, som bidrager til at se muligheder og udfordringer fra mange forskellige perspektiver. De vil bidrage til cykelplanen på to møder i marts og april.

“Ca. 36 borgere får mulighed for at deltage i borgersamlingen, og det vigtigt, at de repræsenterer en bred vifte af cykelbehov. Lokalrådene bliver også spurgt lige som erhvervs- og foreningslivet også fungerer som vigtige interessenter. Med input fra mange forskellige aktører bliver der lavet et udkast til en bredtfavnende cykelplan”, siger Søren Heide Lambertsen.

Selvom man ikke modtager et spørgeskema, er man velkommen til at cykelundersøgelsen via et link på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Sidste punktum i cykelplanen skal være sat inden udgangen af dette år.

Fakta om borgersamling

Borgersamling er en kvalitativ metode til dialog om løsning af komplekse problemstillinger. Borgersamling er en faciliteret dialogproces, hvor borgersamlingen bidrager til at se muligheder og udfordringer fra mange forskellige perspektiver og dernæst give et fælles bidrag til et beslutningsgrundlag med mulighed for partsindlæg fra byens interesseorganisationer.

Borgersamlingen til cykelplanen består af 36 borgere, som er statistisk udvalgt på baggrund af køn, alder, geografi, bil- og cykelejerskab for at opnå en bred viden til gavn for kommunen og for kommunens politikere. Når borgersamlingen har holdt to møder og givet sine anbefalinger til forvaltningen, opløses borgersamlingen igen. Anbefalingerne bruges i det videre arbejde til udviklingen af cykelplanen.

Leave a Reply