Anders Kronborg besøger fredag d. 14. februar Din Forsyning i Esbjerg. Her vil han sammen med direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, og Esbjergs borgmester og formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen (V), få et kig ind i morgendagens grønne fjernvarmeproduktion.

Din Forsyning leverer i dag varme til godt 25.000 husstande i både Esbjerg og Varde Kommune og er dermed en af Danmarks største leverandører af fjernvarme.

Af den grund er Din Forsyning derfor en særligt interessant case i den grønne omstilling fra fossilbaseret til grøn varme.

Selskabet står over for at udfase brugen af kulbaseret opvarmning, når det Ørsted-ejet Esbjergværket lukker ned med udgangen af 2022. I stedet er selskabet midt i forberedelserne med en hidtil uset stor omlægning, der sikrer integrationen mellem el og varme. Varmen skal fra 2023 i stedet for kul komme fra vedvarende energikilder, der sikrer en kraftig reduktion af CO2-udledninger.

”Esbjerg er et af de mest interessante områder i klima-Danmark lige nu, fordi den totale udfasning af kul er nært forestående. Brugen af ny teknologi skal sammen med elektrificeringen overtage varmeproduktionen i en skala, der er virkelig stor, og derfor også relativt uafprøvet herhjemme,” siger Kim Mortensen, og fastslår:

”Det er en øvelse resten af Danmark også kommer til at stå overfor, og Din Forsyning giver derfor også et unikt indblik i, hvordan fremtidens CO2-neutrale Danmark kommer til at se ud,” siger han. 

Som en del af omlægningen vil der bl.a. blive installeret et 50 MW havvandsvarmepumpe-anlæg, der skal transportere varme fra havet ud i borgernes radiatorer. Sammen med store fliskedel- og elkedel-anlæg på hhv. 50 og 30 MW og overskudsvarme fra industrien udgør det et unikt mix af energikilder og stiller nye store krav til vores elsystem.

Derfor glæder Anders Kronborg sig også til at få et indblik i planlægningen, så han kan tage erfaringerne med sig tilbage til arbejdet på Christiansborg, hvor han til daglig er medlem af Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg.

”Da jeg var medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune, så var jeg udpeget til bestyrelsen i Din Forsyning. Jeg har allerede et stort kendskab til området, og som Folketingsmedlem følger jeg udfasningen af kul meget tæt, så jeg glæder mig til at blive opdateret på sidste nyt. Esbjerg som Danmark Energimetropol og Dansk Fjernvarme er to vigtige brikker i den grønne omstilling”, siger Anders Kronborg.

Besøget på Din Forsyning finder sted fredag d. 14. februar kl. 11.00-13.00.

Leave a Reply