Vidste du, at Esbjerg Vandtårn står på en 3500 år gammel gravhøj for rige og fornemme folk? 

Nej, vel? 

Esbjerg Vandtårn er faktisk bygget på en gravhøj fra bronzealderen. Tag med museumsinspektør på vandretur om vartegnet d. 28. april, og hør om den skjulte historie. 

Men det er ikke desto mindre tilfældet, og søndag den 28. april kan du komme med museumsinspektør Steen Frydenlund fra Sydvestjyske Museer, på en vandretur rundt om vartegnet og høre meget mere om, hvad der gemmer sig under det og om livet på stedet i bronzealderen.   

Steen Frydenlund vil også fortælle om, hvordan vikingerne gjorde brug af højen fra forfædrenes tid. 

Kun kradset i overfladen

Havde det været i dag, var bygherren bestemt ikke sluppet så let om ved det. Det skulle loven om beskyttelse af fortidsminder og Sydvestjyske Museer nok sørge for. 

Men året var 1896, da første etape af opførelsen af Esbjerg Vandtårn blev sat i gang, og man ved jordarbejdet og anlæggelsen af tårnets fundament stødte på tre grave. 

Nationalmuseet sendte i juli arkæologen og kunstmaleren G. V. Blom over for at undersøge gravene, men at hans arbejde kun strakte sig over to dage vidner om, hvor begrænset undersøgelsen var.

Blom nåede dog at gøre rigtig fine fund. Eksempelvis dukkede en 19 centimeter lang klinge til en bronzedolk, et bronzesmykke og en ridespore, også af bronze, op i en af gravene. At finde rideudstyr i grave fra bronzealderen er temmelig usædvanligt.    

Men derved blev det. Blom kradsede kun i overfladen, vandtårnet blev bygget færdigt i 1897, og nutidens arkæologer kan kun spekulere over, hvad højen ellers gemmer på af grave og gravgenstande i sit dyb.

For det er vitterlig usandsynligt, at højen kun er sted for de tre begravelser.

Tårnet kunne styrte sammen 

– Vi ved, at to af de gravlagte sandsynligvis har været mænd, da vi ved lidt om det gravudstyr, de havde med, ridser Steen Frydenlund op. 

Så spændende det end ville være at komme i dybden, kan det efter alt at dømme ikke lade sig gøre. 

– I og med at en mulig centralgrav ligger dybere end fundamentet til vandtårnet, tror jeg ikke, vi kommer til at udgrave det, for så ville der være fare for, at tårnet styrter sammen, må museumsinspektøren konstatere.   

Signalerede med bål 

Hvad vikingerne brugte højen til, finder vi forklaringen på i dens senere navn: Bavnehøj.

Bavn er et gammelt ord for bål, og vikingerne sendte signaler ved at tænde bål på højtliggende steder, der kunne ses fra lang afstand. Det kunne fx være for at advare om, at en fjende var på vej.

Arrangementet markerer Sydvestjyske Museers deltagelse i den landsdækkende Fortidsmindedag, som Slots- og Kulturstyrelsen og de arkæologiske museer er værter for. 

FAKTA 

To ture at vælge imellem

Der er to ture rundt om Esbjerg Vandtårn i selskab med museumsinspektør Steen Frydenlund, Sydvestjyske Museer, søndag den 28. april. Turene begynder henholdsvis klokken 10.30 og 11.30. 

Det er ganske gratis at være med. Interesserede skal blot møde op i Havnegade ved foden af trappen op af Vandtårnet.

Større udgave af illustrationen: Fund i vandtårnets højs ene grav, illustration Sydvestjyske Museer.

Esbjerg Vandtårn, foto Sydvestjyske museer

Leave a Reply