Forskere peger på, at der er fejl og usikkerhed i de nationale test i folkeskolen, og derfor har Børn & Familieudvalget sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet og bedt om, at Esbjerg Kommune bliver fritaget for de nationale test for alle elever i folkeskolen.

Foto: Yesbjerg

Eleverne i Esbjerg Kommunes folkeskoler skal ikke længere gennemføre nationale test. I hvert fald ikke hvis det står til Børn & Familieudvalget, der har bedt Undervisningsministeriet om lov til at droppe de nationale test for alle elever. Baggrunden er nye undersøgelser fra forskere på Aarhus Universitet, som viser, at der er fejl og usikkerhed i de nationale test. Forskerne stiller derfor spørgsmålstegn ved, om målingerne i testene tegner et reelt billede af elevernes faglige niveau, og de anbefaler, at skolerne stopper med at bruge nationale test. Rapporten fra Aarhus Universitet har fået undervisningsministeren til at sende de nationale test til et eftersyn.

 

Hvis ministeriet godkender ansøgningen fra Esbjerg Kommune og giver dispensation fra Folkeskoleloven, betyder det, at eleverne fremover ikke længere skal gennemføre nationale test ti gange i løbet af deres skoletid. De nationale test ligger i 2. til 8. klasse fordelt i fagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog.

 

Størst gavn for eleverne

I stedet for de nationale test vil skolerne i Esbjerg Kommune vurdere eleverne ud fra de data, som allerede er til rådighed i form af f.eks. læsetest, lærernes løbende evalueringer i fagene, fraværstal, termins- og afgangsprøver, og det ser formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, som en god løsning.

“Det tager tid og kræfter at gennemføre de nationale test, og vi skal selvfølgelig bruge vores ressourcer i folkeskolen der, hvor de er til størst gavn for eleverne. Så når de nationale test tilsyneladende ikke virker efter hensigten, er det da langt bedre, at vi bruger de velfungerende redskaber, som vi har i forvejen. Samtidig giver det god mening, at skolernes egen vurdering af elevernes faglighed baseret på den daglige og tætte kontakt i undervisningen er mere retvisende og konstruktiv end et øjebliksbillede i en national test”, siger Diana Mose Olsen.

Leave a Reply