Tre idømt fængsel og opholdsforbud for bandevold

0
1093

De tre mænd med tilknytning til ST-gruppen blev ved Retten i Esbjerg idømt i alt ni års fængsel og 15 års opholdsforbud.

Tre mænd på henholdsvis 23, 25 og 29 år blev onsdag ved et nævningeting ved Retten i Esbjerg idømt mellem to et halvt års og tre et halvt års ubetinget fængsel for banderelateret vold af særlig rå, brutal eller grov karakter.

Som konsekvens af den banderelaterede, alvorlige kriminalitet blev de tre også idømt et opholdsforbud i Esbjerg by i en periode på mellem fire et halvt år og fem et halvt år, der træder i kraft efter afsoning.

Den 23-årige blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.

Bandekonflikt

Voldshændelsen fandt sted lørdag den 11. august 2018 i Esbjerg som et led i konflikten mellem ST-gruppen, som de tre tiltalte var tilknyttet, og den rivaliserende KV-gruppe, hvor en 24-årig mand blev stukket med en kniv i brystkassen, lige som den 24-årige blev påkørt og forsøgt påkørt.

Dømt i forening

De tre tiltalte blev dømt for overfaldet i forening. Retten har dog ikke slået fast, hvem, der udførte knivoverfaldet, mens det står klart, at den 25-årige var føreren af køretøjet, mens påkørslen og forsøget på påkørsel fandt sted.

De tre tiltalte blev desuden dømt for flere overtrædelser af loven om euforiserende stoffer.
 
Nævningetinget afsagde dommen med dissens, hvor tre af de 12 dommere havde ønsket straffene skærpet med yderligere seks måneder.
Ved strafudmålingen lagde nævningetinget vægt på, at overfaldet fandt sted med en kniv, men tog samtidig hensyn til, at der ikke havde været tale om alvorlige skader på den forurettede.

På et retsmøde tirsdag afgjorde nævningetinget skyldsspørgsmålet, mens strafudmålingen fandt sted onsdag.

Den 23-årige blev idømt tre års fængsel og et opholdsforbud på fem år, den 25-årige blev idømt tre et halvt års fængsel og et opholdsforbud på fem et halvt år, mens den 29-årige blev idømt to et halvt års fængsel og et opholdsforbud på fire et halvt år.

Samtlige dømte har anket til frifindelse.

Foto: Yesbjerg

Leave a Reply