Fra næste skoleår er det ikke et krav, men en mulighed for kommunens folkeskoler at oprette tonede linjer i udskolingen. Samtidig har Børn & Familieudvalget adskilt tilbuddet om fælles kommunale profilklasser inden for blandt andet idræt og kultur fra de tonede linjer.

Foto: Yesbjerg/Adobe

I de sidste to skoleår har det været obligatorisk for Esbjerg Kommunes folkeskoler at etablere såkaldt tonede linjer som en ramme om skoledagen for de ældste elever, men fra næste skoleår bliver det frivilligt. Det har Børn & Familieudvalget netop besluttet.

Efter en høring i blandt andet skolebestyrelserne og Esbjerg Kommunes Fælleselevråd har Børn & Familieudvalget defineret formålet med de tonede linjer, hvor eleverne kan arbejde inden for emner, der interesserer dem. Målet er at udfordre eleverne og skabe en god overgang til ungdomsuddannelser og job, lige som de tonede linjer skal rette et konkret fokus mod de praktiske og kreative fag og forståelsen for teknologi.

 

Skolerne skal selv finansiere de tonede linjer, og eleverne kan søge om optagelse på tværs af deres eget skoledistrikt og også i andre skoledistrikter efter reglerne om frit skolevalg.

 

Profilklasser for alle

Børn & Familieudvalget har samtidig valgt at adskille en række tilbud fra de tonede linjer. Det gælder de fælles kommunale profilklasser, som også er målrettet elever i 7.-9. klasse. I profilklasserne får eleverne mulighed for at dyrke særlige interesser, og der er rammer til at udvikle specielle færdigheder og talenter.

 

I modsætning til de tonede linjer er det en politisk beslutning at oprette en profilklasse, og skolerne har også mulighed for at få økonomisk støtte. De nuværende profilklasser er eliteidrætsklasserne på Vitaskolen Bohr, kulturtalentklasserne på Rørkjær Skole Urban og Sport Plus på Bakkeskolen Cosmos, mens ordblindeklasserne på Spangsbjergskolen Cosmos åbner i det kommende skoleår. Elever fra hele kommunen kan frit søge om optagelse i profilklasserne efter de særlige kriterier, der gælder for de enkelte profilklasser.

 

Ifølge formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, bidrager både de tonede linjer og profilklasserne til at skabe et udfordrende og afvekslende læringsmiljø for eleverne.

“I folkeskolens sidste år er det vigtigt, at vi arbejder med at fastholde elevernes motivation for at lære og udvikle sig både fagligt og socialt. Det er der, de sætter retningen for deres videre liv med uddannelse og job, og det er selvfølgelig lettere for eleverne at bevare gejsten og energien i skoledagen, når den indeholder noget, de brænder for.”, siger Diana Mose Olsen.

 

Leave a Reply