At være pårørende til et menneske med demens kan indebære mange udfordringer. To gratis temaaftener sætter fokus på, hvordan man som pårørende kan håndtere udfordringerne og samtidig passe bedst muligt på sig selv. Aftenerne finder sted den 17. maj i Varde og den 14. juni i Ribe og er arrangeret af Esbjerg og Varde kommuner i samarbejde med en række frivillige foreninger og organisationer.

Gratis temaaftener i Varde og Ribe sætter fokus på, hvordan man som pårørende til en person med demens kan passe på sig selv. Foto: Colourbox.

Pårørende til mennesker med demens spiller en stor rolle i forhold til at støtte, hjælpe og være omsorgsgiver for personen med demens. Samtidig kan det at være pårørende ofte også opleves som en stor belastning i form af både psykologiske, sociale og praktiske udfordringer i hverdagen. Udfordringer, som kan have konsekvenser for egen livskvalitet og helbred. Derfor inviterer Esbjerg og Varde kommuner nu sammen med frivillige foreninger og organisationer til to temaaftener for pårørende til mennesker med demens. Her sættes der fokus på, hvordan man som pårørende passer bedst muligt på sig selv.

– Det er hårdt for de pårørende at være en del af en hverdag med en nærtstående med demens, og derfor skal vi sikre, at de pårørende til borgere med demens får bedst mulig støtte og rådgivning. Det er en ambition, at vi som demensvenlig kommune får endnu flere tilbud rettet mod de pårørende, og de to temaaftener hvor pårørende kan møde både eksperter, foreninger og ikke mindst andre pårørende, er et led heri, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

– Demens er også de pårørendes sygdom. Undersøgelser viser, at pårørende rammes både på arbejdslivet og deres helbred. Mange pårørende bliver ramt af stress og depressioner og føler sig magtesløse. Det kan påvirke deres liv så meget, at det begrænser deres eget sociale liv. Varde og Esbjerg er begge demensvenlige kommuner, hvor vi har et fokus på at hjælpe og støtte de pårørende bedst muligt, og her er arrangementer som disse vigtige, fortæller formand for Social & Sundhedsudvalget i Varde Kommune, Tina Agergaard Hansen.

At navigere i livet med demens

Christian Debel Jacobsen, der har deltaget i DR-programmet Indefra med Anders Agger, vil på temaaftenerne fortælle om, hvilke erfaringer og udfordringer han gjorde sig i et demensforløb, da hans hustru fik demens, og hvordan han navigerede i det som pårørende. Her vil han blandt andet komme ind på erkendelsesprocessen, åbenhed om sygdommen, og hvordan man får struktur på tilværelsen.

En pårørendevejleder og en demenskonsulent vil holde et oplæg om, hvordan man som pårørende kan passe på sig selv. Derudover vil det være muligt at møde Kompasklubben for personer med demens, og som er tidligt i et demensforløb, og Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre borgere med demens. Demenskonsulenter og frivillige foreninger fra Esbjerg og Varde kommuner står på temaaftenerne også klar til en snak om, hvilke tilbud der er i kommunen.

Fakta
Temaaftenerne for pårørende til mennesker med demens holdes:

  • Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 18.30 – 21.30 i Sportium, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.
  • Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 18.30 – 21.30 i SeminarieHuset, Simon Hansens vej 1, 6760 Ribe

Alle interesserede er velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Man kan tilmelde sig på tlf. 76 16 66 66 alle hverdage kl. 09.00 – 15.00 eller på www.esbjerg.dk/demens.

Sidste frist for tilmelding er 10. maj 2022 til temaaftenen i Varde og 7. juni 2022 til temaaftenen i Ribe.

Leave a Reply