Nu er det igen muligt at afholde fysiske arrangementer for potentielle studerende, som gerne vil blive klogere på deres uddannelsesvalg. Derfor afholder Erhvervsakademi SydVest infoaften torsdag den 19. august kl. 16.00 – 18.00 på de uddannelser, som fortsat har ledige pladser med studiestart den 30. august 2021:

  • Byggekoordinator
  • Bygningskonstruktør
  • Finansøkonom
  • Markedsføringsøkonom
  • Multimediedesigner
  • Produktionsteknolog
  • Serviceøkonom
  • Softwareudvikling

Derudover vil det være muligt at høre om akademiets nye online uddannelser, som også har studiestart den 30. august 2021:

  • Driftsteknolog Offshore
  • Softwareudvikling

Udover at møde og snakke med studerende og undervisere fra de ovenfornævnte uddannelser, vil det også være muligt at tale med studievejledere og SU-vejledere, hvis man har spørgsmål om optagelse, SU osv.

Sidst, men ikke mindst er der mulighed for at få en rundvisning på det flotte og moderne campus.

Deltagelse kræver ingen tilmelding. Bare mød op i tidsrummet 16.00 – 18.00, hvor studerende, undervisere og studievejledere står klar til at byde velkommen til Erhvervsakademi SydVest, fortælle om uddannelserne og besvare eventuelle spørgsmål fra de besøgende. 

Se mere info og program for infoaften på Erhvervsakademi SydVest på www.easv.dk/da/aabent-hus/

Leave a Reply