Sygeplejersker får ny specialuddannelse

0
745

10 sygeplejersker fra Esbjerg Kommune starter nu på ny specialuddannelse, som skal imødekomme fremtidens behov for borgernær sygepleje i det nære sundhedsvæsen.

Grafik: Yesbjerg / Adobe

Der bliver flere ældre i Danmark, og mange ældre vil blive diagnosticeret med flere kroniske sygdomme. Samtidig er hospitalsstrukturen ændret, så flere udskrives tidligere til eget hjem. Det stiller nye krav til kommunens sygeplejersker, der kan se frem til stadigt mere komplekse opgaver. Derfor starter foreløbigt 10 erfarne sygeplejersker i Esbjerg Kommune i december på en helt ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. Uddannelsen skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme.

Klar til at løfte opgaverne i det nære sundhedsvæsen

– Vi arbejder målrettet på at styrke det nære sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Med initiativer som sundhedscentre, sygeplejeklinikker, brug af sundhedsteknologi og et fælles akutteam er vi i Esbjerg Kommune allerede godt rustet til at levere den nødvendige indsats på sundhedsområdet, så borgerne kan opleve trygge forløb. Men med udsigt til en national sundhedsreform, som forventes at flytte endnu flere vigtige sundhedsopgaver ud i kommunerne, er der brug for at styrke det nære sundhedsvæsen yderligere. Derfor er jeg glad for, at så mange af vores sygeplejersker har valgt at videreuddanne sig i borgernær sygepleje, så vi også i de kommende år har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne i det nære sundhedsvæsen, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er på niveau med andre specialuddannelser inden for sygepleje, f.eks. som intensivsygeplejerske. Uddannelsen vil ikke alene styrke kompetencerne hos sygeplejerskerne, når det gælder sygdomslære og behandlingsmetoder, den vil også give sygeplejerskerne langt bedre forudsætninger for at koordinere borgerforløb både internt i kommunen og på tværs af sektorer, f.eks. når en borger er under behandling af flere forskellige læger.

Fakta

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje tager et år og består af både teori og praktik. Den praktiske, kliniske uddannelse foregår dels på den studerendes normale arbejdssted i kommunen og dels på sygehuse, i psykiatrien eller hos praktiserende læger. Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne, blandt andet UC SYD, i samarbejde med kommunernes interesseorganisation, KL, og de praktiserende lægers interesseorganisation, PLO.

Leave a Reply