Syd- og Sønderjyllands Politi genoptager efterforskning i sag mod olieselskabet Total E&P

0
1376

Straffesagen vedrører Totals E&P’s udledning af kemikaliet Scavtreat tilsat BAC 50 i Nordsøen. Politiet undersøger desuden sammen med Miljøstyrelsen, om der er grundlag for at indlede efterforskning mod producent og leverandør af Scavtreat.

Foto: Yesbjerg

Syd- og Sønderjyllands Politi har besluttet at genoptage efterforskningen mod Total E&P i den del af straffesagen, der vedrører udledning af Scavtreat tilsat BAC 50. 

Baggrunden for beslutningen er, at der i juli måned i år er tilgået Syd- og Sønderjyllands Politi nye oplysninger om disse forhold, som vi ønsker at få undersøgt nærmere. 

Set i lyset af, at der er tale om en verserende sag, kan vi ikke oplyse nærmere om, hvilke efterforskningsskridt, der allerede er foretaget, eller de yderligere efterforskningsskridt, der forestår.

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger endvidere i samarbejde med Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på området, om der er tilstrækkeligt grundlag for at foretage efterforskning mod leverandøren og producenten af Scavtreat med henblik på strafferetslig forfølgning i enten Danmark eller udlandet.

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi vil følge efterforskningen i sagen løbende og derefter afgøre sagen på ny. 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvornår vi kan forvente at træffe en ny afgørelse i sagen.

Leave a Reply