Social- og indenrigsminister på besøg for at drøfte tvangsfjernelser

0
78
Tvangsfjernelser
Diana Mose Olsen, der er formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune har inviteret social- og indenrigsminister Astrid Krag på besøg. Ministeren kommer til Familiens Hus i Esbjerg den 7. september for at høre mere om, hvad Esbjerg Kommune gør for at undgå, at børn og familier ender i udsatte livssituationer, og hvordan vi hjælper, når behovet opstår.

Foto: Esbjerg Kommune

Fokus på både forebyggelse og nødvendige anbringelser
Besøget udspringer af debatten om tvangsfjernelser, der for alvor kom i gang efter statsministerens nytårstale. I Esbjerg Kommune optager emnet i høj grad politikerne. – Jeg er utroligt glad for, at ministeren er interesseret i at høre om vores erfaringer med både forebyggelse og anbringelser. At fjerne et barn fra dets biologiske familie er en af de største og sværeste beslutninger, og derfor har vi alle et medansvar for at sikre, at vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge. Og når en anbringelse er det rigtige, så skal det ske på den bedste måde og på det rigtige tidspunkt. Vi har vi mange positive erfaringer i Esbjerg Kommune, og dem ser jeg frem til at fortælle Astrid Krag om, siger Diana Mose, formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune. Ministerbesøget foregår i Familiens Hus, hvor der samtidig er gang i husets sædvanlige aktiviteter. Astrid Krag kan derfor opleve, hvordan det summer af liv, og hun vil under rundvisningen få mulighed for at hilse på nogle af forældrene med deres babyer.

Rød tråd mellem indsatserne gør forskellen i Familiens hus
I Familiens Hus rækker de en hjælpende hånd ud til de helt unge forældre, allerede før barnet er født. Mødrene, der alle er under 22 år, får tilbudt ungekonsultationer ved en jordemor, hvor der er tid og overskud til at vejlede. Senere får de mulighed for en særligt tilrettelagt fødselsforberedelse. Efter fødslen screenes babyen, og en sundhedsplejerske hjælper familien i den første tid. Alt sammen for at sikre barnet og familien den bedste start. Med den tætte kontakt i hele forløbet kan medarbejderne fra Familiens Hus være med til at skabe tryghed, og samtidig være parate til at sætte ind med det samme, hvis en baby mistrives.

I vores opvækstmiljøer vokser børn op i almindelige hjem
Astrid Krag er også interesseret i at høre om vores opvækstmiljøer, der ikke findes magen til andre steder i landet. Esbjerg Kommunes har fire parcelhuse, der fungerer som opvækstmiljøer for anbragte børn. I hvert hus bor der op til seks børn, der vokser op i et parcelhus, der minder så meget som overhovedet muligt om et almindeligt hjem. I opvækstmiljøerne er der et tæt samarbejde med forældrene og langt de fleste besøger ofte. Børnene får hjælp til at passe deres skole og har en hverdag, der minder om deres klassekammeraters. Mange flytter ind sammen med deres søskende og får opbygget tætte relationer med andre børn og voksne i huset. Børnene bevarer tilknytningen, selv når de er flyttet derfra, og ligesom i en almindelig familie får børnene hjælp til at flytte hjemmefra, når den tid kommer. Selv efter de er flyttet, er de altid velkomne til at komme og spise og fx være med til at fejre jul.

Hånd om Familien arbejder på at forebygge anbringelser
Ministeren vil også blive præsenteret for initiativet Hånd om Familien, der er et eksempel på, hvordan vi i Esbjerg Kommune sætter massivt ind for at forebygge anbringelser. Vi har gode erfaringer med at hjælpe hele familien i deres eget hjem, og i nogle tilfælde er det muligt at undgå at skulle anbringe barnet. Andre gange er det nødvendigt at finde et andet sted, hvor barnet kan vokse op i trygge omgivelser. Men selv i de tilfælde, hvor anbringelse er nødvendigt, er det en fordel at have forsøgt at forebygge. På den måde er kommunen kommet tættere på familien, og den viden og indsigt er guld værd i det videre arbejde med at sikre barnet de bedst mulige vilkår.

Praktisk information
Ministerbesøget er skemalagt til mandag den 7. september 2020 kl. 14-15 i Familiens Hus, Skolebakken 86, 6700 Esbjerg. På grund af coronavirus begrænses antallet af deltagere.

Esbjerg Kommunes mange forskellige tilbud er samlet under Familiecentret, og det samlede overblik findes her: Familiecentret
Diana Mose Olsen, 2014.
Diana Mose Olsen, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, valgt for Socialistisk Folkeparti. Formand for Børn- & Familieudvalget.

Leave a Reply