Quantafuels miljøgodkendelse sendes i høring

0
119

Byggeriet af Quantafuels nye fabrik i Esbjerg afventer otte ugers høring, efter at Esbjerg Byråd på dagens møde behandlede miljøkonsekvensrapport og den medfølgende miljøgodkendelse.

Esbjerg Byråd har netop vedtaget at offentliggøre forslag til miljøkonsekvensrapport for Quantafuel.

”Vi er rigtig glade for, at Quantafuel har valgt at placere deres næste virksomhed i Esbjerg. Virksomheden passer meget fint ind i vores bestræbelser på at blive en bæredygtig EnergiMetropol og vores store fokus på at anvende plasten miljømæssigt korrekt”, siger Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget.

Der er søgt om etablering af et produktionsanlæg til genanvendelse af plastaffald. Det betyder, at der skal opføres et anlæg på ca. 16.000 m2, og det skal håndtere ca. 80.000 tons plastaffald årligt. Samtidig vil processen på virksomheden producere mere varme, end de selv kan forbruge, og derfor skal overskudsvarmen indgå i DIN Forsynings fjernvarmenet.

Virksomheden vil omdanne plastaffaldet til olieprodukter, der kan udnyttes i den kemiske industri til nye plastprodukter. Store internationale virksomheder som BASF, Vitol samt LEGO-familiens investerings- og holdingselskab KIRKBI medvirker som partnere i Quantafuels indsats for at fremme anvendelsen af plastaffald.

”Vi ved, at både lugt og støj er ting, som bekymrer den brede offentlighed. Virksomheden har fået udarbejdet både støj- og lugt/luftberegninger, og alle beregninger viser, at kravene kan overholdes”, siger Karen Sandrini.

Erik Rynning, Quantafuels projektleder, tilføjer: ”Quantafuel har udviklet en unik PTL (plastic to liquid) teknologi, som er kvalitetssikret ved vores virksomhed i Skive. Det er den teknologi som danner grundlaget for vores planlagte virksomhed i Esbjerg i en skala, som er større end noget andet sted i verden. Vores fokus er at bygge miljørigtige anlæg, som skal bidrage til en bæredygtig brug af ressourcer i en sund cirkulær økonomi, som samtidig skaber værdi til videre vækst. Esbjerg har med sin beliggenhed, positive og proaktive holdning fra politikere og det lokale samfund, samt tilgang til kvalificeret arbejdskraft, været afgørende for at Esbjerg blev valgt som lokation for vores virksomhed”.

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelse sendes i offentlig høring frem til 28. april. Først når høringsfristen er udløbet og eventuelle bemærkninger er vurderet, kan der meddeles en endelig miljøgodkendelse til virksomheden.

Det er planen, at byggeriet af fabrikken skal påbegyndes i 2. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Med den tidsramme vil produktionen begynde ultimo 2022.

Høringsmaterialet findes på esbjerg.dk.

Leave a Reply