100 mennesker var samlet i Kvaglundhallen lørdag eftermiddag til dialog, snak og kage

Fotos Politiet: Der var livlig samtale og debat ved bordene i Kvaglundhallen.

Syd- og Sønderjyllands Politi inviterede lørdag eftermiddag alle beboere i boligområdet Kvaglund i Esbjerg til dialogmøde i Kvaglundhallen. Overskriften for mødet var tryghed og baggrunden for initiativet var den seneste måling af borgernes tryghed. Tryghedsundersøgelsen, der udkom sidste år viste, at beboerne i Kvaglund-området ikke føler sig så trygge som andre borgere i politikredsen.

Da mødet gik i gang klokken 13var omkring 100 mennesker samlet i hallen, så alle de opstillede borde kom i brug. Deltagerne kom fra hele området og alle aldersklasser var repræsenteret ved mødet. Blandt andet deltog en gruppe børn og unge i mødet.

”Vi er meget glade for at så mange beboere tog mod vores invitation og valgte at bruge en lørdag eftermiddag sammen med os. Det sætter vi stor pris på”, siger vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen.

Politiet orienterede først om tryghedsundersøgelsens resultater og om kriminalitetsbilledet i området.

”Reelt set er der stort set lige så mange straffesager pr borger i Kvaglundområdet som i resten af Esbjerg Kommune. Så der er ikke mere kriminalitet i Kvaglund-området sammenlignet med resten af Esbjerg Kommune. Der er ikke den store forskel”, fortalte politikommissær Morten Alslev på mødet.

Efter oplægget blev tryghed diskuteret i grupper og debatteret i fællesskab, ligesom der blev talt om, hvad politiet, beboerne og andre parter kan gøre for at øge følelsen af tryghed i området.

”Jeg synes, der kom mange gode ting frem og der er nok kommet en større forståelse af skævheden i følelsen af utryghed og hvor meget kriminalitet her egentlig er. Det var en god start på arbejdet med at øge trygheden i området og nu har vi i vores afdelingsbestyrelse nogle konkrete ting, vi kan arbejde videre med i vores afdeling”, synes en af beboerne Katrine Øhlin, der sidder i afdelingsbestyrelsen for Hedegårdene.

Med til mødet var også ledere og medarbejdere fra Esbjerg Kommune, ligesom Bydelsprojekt 3i1 deltog. 

”Opbakningen var god og der var en rigtig fin debat, hvor der kom gode input, som vi tager med i det videre arbejde. Vi går lidt dybere ned i forslag og ønsker og har allerede nu planer om at gennemføre en tryghedsvandring i området inden længe”, siger vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen. 

Link til Tryghedsundersøgelsen: 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2022/08/Tryghedsundersoegelse-2021-web.pdf

Fakta om tryghedsvandring:
En tryghedsvandring er en planlagt gåtur gennem et område, hvor eksempelvis områdets forretningsdrivende, beboere, boligselskab, virksomheder, kommune og politi diskuterer og udpeger konkrete utryghedsskabende forhold i området. Efter vandringen undersøges mulighederne for at gennemføre tiltag, der kan øge trygheden i området.

Der var både debat og samtale på dialogmødet. Her er nærbetjent Niels Ruth i samtale med en beboer.

Leave a Reply