Politi fastholder massiv politimæssig indsats mod tilholdssted for Comanches MC

0
301

Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder på fortsat at sikre tryghed på Brolæggervej, samt at skabe grundlag for at Esbjerg Kommune kan udstede et nyt samlingsstedsforbud

Syd- og Sønderjyllands Politi fastholder en massiv politimæssig indsats mod adressen Brolæggervej 12 i Esbjerg, der bruges som tilholdssted for bandegrupperingen Comanches MC (tidligere Satudarah).

”Vi ved, at det kan være utrygt at bo i nærheden af en adresse eller i et område, der er kendt for bandeaktivitet. Vi har derfor gennem lang tid været i løbende dialog med naboer til Brolæggervej 12 og har for ganske nylig igen taget kontakt til naboerne for at sikre en dialog med disse”, siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Esbjerg Kommune udstedte i slutningen af marts i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi et samlingsstedsforbud på baggrund af utryghedsskabende adfærd på stedet. Politiet har siden 2022 registreret en række hændelser på og omkring adressen, hvor grupperingen og personer med tilknytning til grupperingen er truffet og efter politiets vurdering har udvist en adfærd, der medførte væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende. Registreringerne var en del af grundlaget for, at Esbjerg kommune kunne udstede et samlingsstedsforbud.

Det er kun muligt at udstede et sådant forbud i tre måneder og forbuddet på Brolæggervej blev derfor ophævet i juni. Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller skaber utryghed, kan kommunalbestyrelsen udstede et samlingsstedsforbud, der gælder, indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

”Vi fortsætter således den massive politiindsats mod rocker- og bandemiljøet og arbejder på igen at kunne skabe grundlaget for, at Esbjerg Kommune kan udstede et nyt samlingsstedsforbud på adressen. Vi kan dog konstatere, at der efter ophævelsen af samlingsstedsforbuddet har været mere roligt i området sammenlignet med tidligere”, siger Henrik Thrane Jensen.

Den politimæssige indsats
Politiets indsats omfatter koordineret indsats operativt, efterforsknings- og forebyggelsesmæssigt.

Den operative indsats består af både synligt uniformerede patruljer og civile specialpatruljer i området omkring Brolæggervej og i øvrige relevante områder. Patruljerne er ofte på stedet og er løbende i kontakt med naboerne og med borgere, der træffes i området. Politiet opfordrer fortsat borgerne til at kontakte politiet i tilfælde af utryghedsskabende adfærd. 

Den efterforskningsmæssige indsats indebærer, at Syd- og Sønderjyllands Politi konsekvent iværksætter efterforskning af banderelaterede hændelser og sager i og uden for Brolæggervej. 

”Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke oplyse konkret om, hvad vi gør, men oplysninger af enhver art og herunder fra borgerne indgår i vores efterforskning”, siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Den efterforskningsmæssige indsats førte blandt andet til efterlysning af syv personer fra Comanches MC som følge af et groft overfald på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg den 16. juni i år. To medlemmer af Comanches MC er siden fængslet i sagen. En tredje person blev løsladt i grundlovsforhør, men er fortsat sigtet i sagen og fire personer er fortsat efterlyste.

Den forebyggende indsats sker i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, hvor politiet blandt andet anvender nærpoliti i opgaveløsningen. I den kommende tid intensiveres nærpolitiindsatsen i området omkring Brolæggervej og på steder, hvor der i øvrigt måtte opstå behov herfor. 

”Vi opfordrer fortsat naboer og andre borgere, der måtte føle sig utrygge eller som kan bidrage med oplysninger, til at kontakte os, hvis de oplever utryghedsskabende adfærd eller oplever mistænkelige hændelser”, siger politiinspektøren.

Generelt følger Syd- og Sønderjyllands Politi rocker- og bandemiljøet meget tæt. 

”Vi ønsker ikke disse grupperinger i politikredsen og vurderer løbende, hvilke værktøjer vi kan benytte. Vi kan af efterforskningsmæssige grunde ikke fortælle, hvad vi konkret gør, men borgerne skal ikke være i tvivl om, at politiet sammen med andre myndigheder, herunder Esbjerg Kommune, bekæmper rocker- og bandegrupperingerne intensivt”, siger Henrik Thrane Jensen.

FAKTA
Loven om samlingsstedsforbud trådte i kraft i 2017. Et samlingsstedsforbud udstedes af kommunen og gælder i tre måneder.

Et samlingsstedsforbud kan gøres permanent, hvis der sker overtrædelse af forbuddet i løbet af de tre måneder, det midlertidige forbud gælder. Dette skete ikke på Brolæggervej. 

Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller utryghed, kan kommunalbestyrelsen nedlægge et samlingsstedsforbud, der er gældende, indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

Leave a Reply