Planerne for Maritimt Center afsløret

Nu er sløret løftet for, hvordan Esbjergs kommende maritime fritidsmekka ved Esbjerg Strand vil tage sig ud. Fire meget forskellige forslag konkurrerede mod hinanden, og teamet bag det vindende forslag får nu lov til at blive totalrådgiver på realiseringen af projektet.

Illustration: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR

I maj 2019 inviterede Claus Sørensens Fond, Alice og Tage Sørensens Fond, Lokale og Anlægsfonden og Esbjerg Kommune fire totalrådgiverteams til at komme med deres bud på, hvordan det kommende Maritimt Center kan tage sig ud. Forud for konkurrencen har processen bl.a. involveret nuværende og kommende brugergrupper, som har budt ind med materiale til udbudsprogrammet, hvilket de fire teams har arbejdet ud fra.

Målet har været at skabe et Maritimt Center, som både har funktionelle og identitetsskabende kvaliteter med klare referencer til havnen og havet. Stedet skal formå at samle nuværende aktive udøvere af forskellige vandsportsdiscipliner samtidig med, at nye udøvere også skal kunne komme til.

Fire forskellige forslag

Arkitektfirmaet 3xN har udarbejdet et projekt i samarbejde med Orbicon, Holsting Architect-support, GHB landskabsarkitekter og FM Bygningsdrift. Arkitektfirmaet bag Vadehavscentret, Dorthe Mandrup, har allieret sig med AB Clausen og Marianne Levinsen Landskab, mens Friis & Moltke Architects er gået sammen med Green Sustainable Landscape og Rambøll. Det sidste team består af arkitektfirmaet WERK i samarbejde med Snøhetta og Oluf Jørgensen.

Undervejs har de fire totalrådgiverteams haft mulighed for at få respons på de indledende tanker og ideer, inden de afleverede deres endelige projekter til bedømmelse den 6. november.

“De fire teams har leveret projekter af usædvanlig høj kvalitet, som vidner om stor indlevelsesevne i det unikke ved placeringen tæt på havet. Maritimt Center får lov til at sætte barren for resten af udviklingen af Esbjerg Strand, og det stiller store krav til udformningen af bygningen”, siger formand for dommerkomiteen og borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen.

Nyskabende arkitektur

Efter bedømmelsesprocessen blev vinderen af projektkonkurrencen offentliggjort ved et arrangement tirsdag eftermiddag, hvor Jesper Frost Rasmussen begrundede valget.

Alliancen mellem det københavnske firma Werk, det internationalt anerkendte Snøhetta og det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen viste sig at være den rette opskrift på et succesfuldt projekt.

I bedømmelsen lød det bl.a., at “forslaget udmærker sig ved på fornemste vis at kombinere ønsket om en fascinerende og nyskabende arkitektur med høj funktionalitet og intentionen om at skabe en ramme, som understøtter fællesskabet og skaber en ny samhørighed mellem aktørerne. Forslaget har med et stærkt hovedgreb skabt et samlende og meget identitetsskabende bygningsværk”.

Illustration: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR

Begejstrede fagdommere

Dommerkomiteen er blevet bistået af to fagdommere, som begge er meget begejstrede for det valgte projekt.

“Med den konsekvente ovale form i både funktion og udtryk har Maritimt Center hverken hjørner, for- eller bagside, men fremstår som et ikonisk, solidt og funklende fyrtårn op mod havet, i al slags vejr. Huset bygger på en ide om at styrke det maritime og sammenhængen mellem natur og kultur. Med spalter i den ydre form og et indeliggende atrium, skabes et mødested under åben himmel, hvor alle er velkomne. Huset er en gave til brugerne. Den nytænkende arkitekturs robuste og poetiske skønhed kan give et ualmindeligt inspirerende løft til fællesskabet og klublivet inde i huset. ‘Lanternen’ er mere end et lokalt klubhus til maritime fritidsaktiviteter. Det er en manifestation af Esbjerg og havet, som vil gøre stedet til en kendt og tiltrækkende destination. Ved at lægge ud med ‘Lanternen’, som det første byggeri på Esbjerg Strand, sætter Esbjerg Kommune barren højt for den arkitektoniske kvalitet i den nye bydel”, siger fagdommer og arkitekt Anne Mette Exner, som har tegnestuen Anne Mette Exner Arkitektur.

Det indre gårdrum og dets potentiale er også et element, som fagdommer og arkitekt Rasmus Kierkegaard har bidt mærke i.

“Projektet er både overraskende og nytænkende. Arkitekturen fremstår poetisk og robust, og det har en helt egen identitet. Det er modigt at samle funktionerne i en sluttet form omkring et fælleskabsskabende indre gårdrum, og det bliver spændende at se det videre udviklet sammen med brugerne. Det kan blive helt unikt”, siger Rasmus Kierkegaard, partner hos Smidt/Hammer/Lassen Architects.

Den videre proces

Den involverende proces fortsætter efter kåringen af vinderprojektet. Nu vil der igen blive afholdt workshops, hvor de kommende brugere inviteres til en dialog, der kan udvikle projektet yderligere for at nå de optimale rammer for det færdige projekt.

Det forventes, at byggeriet starter i slutningen af 2020, og at bygningen står færdig i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Illustration: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR

Fakta om Maritimt Center

  • Det forventede projekt er på ca. 3000 m2.
  • Byggeriet vil koste ca. 49,7 mio. kr.
  • Lokale og Anlægsfonden har givet 530.000 kr. til arkitektkonkurrencen.
  • Claus Sørensen Fonden og Alice og Tage Sørensens Fond støtter det kommende byggeri med i alt 11 mio. kr.

Illustration: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR

Medlemmer af dommerkomiteen
Borgmester og formand for dommerkomiteen Jesper Frost Rasmussen

Udvalgsformand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen

Udvalgsformand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen

Fagdommer Anne Mette Exner, arkitekt MAA

Fagdommer Rasmus Kierkegaard, arkitekt MAA

Brugerrepræsentant fra Esbjerg Roklub, Lars Bisgaard

Brugerrepræsentant fra Esbjerg Søsport, Niels Peter Olsen

John Riis Andersen som repræsentant for Claus Sørensens Fond og Alice og Tage Sørensens Fond

Direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen

Direktør for Teknik & Miljø Erik Jespersen

Illustration: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR

1 KOMMENTAR

  1. Esbjerg: WERK, Snohetta og Oluf Jorgensen er navnet pa det vindende totalradgiverteam, som Esbjerg Kommune sammen med Claus Sorensens Fond, Alice og Tage Sorensens Fond, Lokale og Anl?gsfonden har valgt som totalentreprenor til opgaven med at opfore et nyt maritimt center til omkring 50 millioner kroner i Esbjergs nye rekreative bydel, Esbjerg Strand, nord for den eksisterende erhvervshavn.

Leave a Reply