En deltidsplads til reduceret pris. Det er, hvad forældre til børn i Esbjerg Kommunes dagtilbud fra 2019 kan vælge, når de holder orlov efter Barselsloven. En deltidsplads er på 30 timer, og formanden for Børn & Familieudvalget ser tilbuddet som en mulighed for en mere rolig og fleksibel hverdag for børnefamilierne.

Grafik: Yesbjerg/Adobe

Fra den 1. januar 2019 får fleksibiliteten for børnefamilierne et løft i Esbjerg Kommunes dagtilbud. Det bliver nemlig muligt at få en deltidsplads til sit barn, når man som forælder holder orlov efter Barselsloven. Samtidig bliver prisen reguleret, så egenbetalingen for en deltidsplads bliver billigere end en heldagsplads. Det betyder, at børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart kan få en plads på 30 timer i en daginstitution eller dagpleje i perioden, hvor forældrene holder orlov i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption. Ordningen gælder også, hvis man vender delvist tilbage til sit job eller holder forældreorlov.

Styrke landets dagtilbud

Det nye tilbud udspringer af regeringens ambition om at styrke landets dagtilbud, og en ny bestemmelse i Dagtilbudsloven giver fra 2019 derfor forældrene ret til at vælge en deltidsplads. I Esbjerg Kommune har byrådet netop haft det nye tilbud på dagsordenen og fastsat de praktiske rammer omkring ordningen, der gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, kommunale dagplejer og private daginstitutioner.

Bedst bemanding

Tidsrummet for deltidspladserne bliver kl. 9-15, hvor bemandingen i daginstitutionerne er bedst, og børnene kan deltage i aktiviteterne. Samtidig skal det enkelte barn enten være optaget i eller have fået tilbud om en heldagsplads, før forældrene kan søge om en deltidsplads. Desuden skal den forælder, der holder orlov, have mindst syv timers fravær om ugen fra sit job.

Overskud og nærvær

Ifølge formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, tilgodeser ordningen et behov, som mange børnefamilier har.

“Muligheden for at få en deltidsplads gør, at forældrene kan bruge orloven til at indrette familielivet mere fleksibelt. De kan give deres børn en lidt roligere hverdag med mere tid hjemme, mens de alligevel får fuldt udbytte af aktiviteterne og samværet med legekammeraterne i dagtilbuddet. Samtidig tager ordningen hensyn til dagtilbuddene, fordi tidsrummet er fastlagt sådan, at børnene i en deltidsplads skal være der i de timer, hvor bemandingen er bedst, så vi sikrer overskud og nærvær hos personalet,” siger udvalgsformanden.

Leave a Reply